Lidé kolem nás jsou zrcadlem naší kultivační cesty

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Když kultivující vidí u jiných lidí nějaké špatné skutky, často to poukazuje na některá připoutání, která si má on sám odstranit. Pokud tomu nevěnuje pozornost, tato připoutání půjdou všude s ním jako stín.

Mistr řekl:

„Kultivace znamená pracovat na lidském srdci a mysli. Znamená to kultivovat sebe. Pouze když jste schopni podrobně zkoumat sami sebe, dívat se do sebe uprostřed problémů, sporů, obtíží nebo když se s vámi jedná nespravedlivě, pak je to opravdová kultivace.“ (Blahopřejný dopis konferenci Fa na Tchaj-wanu, 27. 11. 2016)

Pokud člověk nemá spravedlivé myšlenky nebo se nechá ovládat osvojenými názory, postupně se stane připoutaným ke světským věcem. Nedávno jsem si uvědomila, že protože praktikující Falun Dafa jsou mezi obyčejnými lidmi, Mistr věděl, že někteří z nich nebudou mít ve věci jasno, a tak používá druhé, aby nás přinutil všimnout si svých chyb, zamyslet se nad nimi a dál se kultivovat.

Všechno, co vidíme, zaslechneme nebo o čem přemýšlíme, Mistr u toho používá druhé jako zrcadla, aby odrazil naše názory, které jsme si ještě neodstranili, a pomohl nám identifikovat jejich původ a odkultivovat je.

Nějakou dobu jsem nevěděla, jak se kultivovat a hledat uvnitř. Vždycky jsem se dívala na lidi a události kolem mě z pohledu běžného člověka, a z toho pak pramenil pocit méněcennosti nebo naštvanosti. Když jsem se setkala s chováním druhých, nepřemýšlela jsem o tom, jak se dívat a hledat uvnitř.

Mistr řekl:

„Musíte se chopit této příležitosti a kultivovat se. Čím jsou věci chaotičtější, tím lépe se můžete uprostřed toho zmatku kultivovat; čím víc narážíte na tvrdé zkoušky či nepříjemné věci, tím větší je to pro vás příležitost, abyste se na ty problémy podívali jinak a řekli si: ‚Tohle jsou odrazové můstky, na kterých se mohu kultivovat a zlepšovat.‘ Není to tak?“ (Učedníci Dafa musejí studovat Fa, Učení Fa na konferenci Fa v metropolitní oblasti Washingtonu, D. C., 16. 7. 2011)

Konečně jsem se osvítila k tomu, že špatné chování, kterého jsem byla svědkem u druhých lidí, poukazovalo na to, že jsem měla ty samé názory. Mistr použil chování druhých, aby mi to ukázal a dal mi jasně spatřit moje falešné já, ty věci, které jsem získala po narození. Pokud si tohle uvědomíme a požádáme Mistra, aby nám dal sílu, můžeme tyto názory získané po narození odstranit spravedlivými myšlenkami. Když se teď dívám zpátky, lituji toho, že jsem ztratila tolik příležitostí ke kultivování se.

Zrcadlo v práci

Pracuji jako zástupkyně ředitele školy a můj pracovní výkon byl vždy prvotřídní. Získala jsem pocit, že mám dost schopností na to, abych byla ředitelkou. Spoustu let jsem pracovala pod několika nadřízenými a vždycky jsem považovala jejich schopnosti za průměrné a že nemají na to, aby mě řídili. Kvůli závisti jsem se považovala za lepší než oni. Byla jsem velice pyšná a soupeřivá. Vždy jsem komentovala jejich názory a nutila je přijmout mé návrhy. Jedině pak jsem se cítila spokojeně.

Co se týče mého současného nadřízeného, jeho znalosti jsou dobré, ale je velice soutěživý. Také rád kritizuje druhé a dívá se na ně shora. Pracuji pod ním přes deset let a celou tu dobu jsme spolu bojovali. Někdy jsme na sebe dokonce dělali za zády podrazy.

Nepřistupovala jsem k času, který jsem s ním strávila, jako k Mistrovu pečlivému uspořádání, abych si zlepšila charakter, a ani jsem to nevyužila jako příležitost k sebereflexi a kultivaci.

Ten opravdový důvod jsem si uvědomila až teprve nedávno. Mistr mě přidělil, abych s ním pracovala. On odráží všechny mé nesprávné názory a připoutání. Je to přesně to samé jako můj falešný stín plný názorů získaných po narození.

Zrcadlo v rodině

Mám dva bratry a všichni máme slušnou kariéru. Rádi spolu soutěžíme a bavíme se o své práci. Otec má přes sedmdesát let a je také velice schopným člověkem. Roky působil jako vesnický funkcionář a každému z nás dohodil práci ve státní sféře.

Býval velice namyšlený, vždy na druhé shlížel shora a mluvil s nimi sarkastickým tónem. Když se s lidmi bavil, nedíval se jim do očí. Vždy, když jsem byla doma, snažila jsem se ho přesvědčit, že moje názory jsou správné. Následkem bylo, že jsme byli oba dva nespokojení.

Nedávno jsem přišla na to, že Mistr nachystal, aby mi byl otec zrcadlem a odrazil mou vlastní pýchu a předsudky. Předvádění se a obdivování moci, jak jsem toho byla svědkem u svých rodinných příslušníků, byly také odrazem mých vlastních připoutání. Uvědomila jsem si své nedostatky a okamžitě jsem požádala Mistra o pomoc. Pak jsem vysílala spravedlivé myšlenky, abych tyto názory odstranila.

Teď lidé říkají, že je můj otec daleko zdvořilejší a milejší. Když za ním jedu domů a mluvíme spolu, poslouchá mě a už se spolu nehádáme.

Zrcadlo ve společnosti

Kromě naší práce a rodiny nám i celá společnost neustále poskytuje příležitosti ke kultivaci. Chování druhé osoby možná odráží naše vlastní názory a pomáhá nám odkultivovat je a zlepšit se. A tak se vždycky musíme při kráčení božskou cestou dívat dovnitř a očišťovat se.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/2/371346.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171524.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.