Česká republika/Praha: Zástupci Asociace Falun Gong České republiky poslali velvyslankyni čínské ambasády otevřený dopis

V rámci protestní akce, která se uskutečnila v pátek 20. července 2018 před čínskou ambasádou v Praze, u příležitosti smutného 19. výročí pronásledování praxe Falun Gong (Fa-lun Kung), poslali zástupci Asociace Falun Gong České republiky, z. s. otevřený dopis velvyslankyni čínské ambasády. V tomto dopise vyzvali čínský režim k ukončení pronásledování Falun Gongu.

 
Zástupci Asociace Falun Gong České republiky poslali velvyslankyni čínské ambasády otevřený dopis

Níže uvádíme jeho celé znění:

Otevřený dopis
J. E. Ma Kche-čching
Velvyslanectví Čínské lidové republiky

Vážená paní velvyslankyně,

vážíme si čínské tradiční kultury a hodnot, které tato 5 000 let trvající kultura přinesla nejen čínskému národu, ale i celému světu. Čínská kultura vždy považovala buddhismus, taoismus a jiné kultivační disciplíny za důležité a lidé v nich nacházeli morální oporu a hodnoty, o které se mohou opřít a které mohou následovat.

Západní společnosti také vystavěly svoji demokracii na křesťanských hodnotách, a každá demokratická společnost si váží lidského života a dává člověku svobodu slova a víry.

Kultivační praxe Falun Gong, také nazývaná Falun Dafa, která byla v Číně v roce 1992 představena panem Li Hongzhi, navrací lidem univerzální principy dobra, obohacuje jejich život po morální a duchovní stránce a přináší jim i zlepšení zdraví. Jejím jádrem jsou principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost (真善忍).

Dnes je tomu již 19 let, co Ťiang Ce-min, bývalý generální tajemník Komunistické strany Číny a bývalý prezident Čínské lidové republiky, spustil nesmyslné pronásledování lidí, kteří se této pokojné praxi věnují, a toto pronásledování bohužel trvá dodnes.

Celý svět to vidí a takové jednání vnímá jako ostudné a neslučitelné s principy demokratické společnosti. Aby tato hanba byla ukončena a Čína se mohla stát zemí, které si ostatní vyspělé demokratické země budou vážit, je nutné, aby Čína toto pronásledování ukončila. A zároveň, aby dala svým občanům svobodu slova a víry a zastavila i všechna ostatní pronásledování nevinných lidí za jejich víru, etnický původ či přesvědčení.

Dnes se tedy zde, před čínským velvyslanectvím, scházíme, abychom pokojnou cestou upozornili na to, že zločiny proti lidskosti, jako je násilné odebírání orgánů vězňům svědomí (a lidé, kteří praktikují Falun Gong tvoří v Číně největší skupinu vězňů svědomí), mučení, pronásledování a potlačování základních lidských práv a svobod, jsou neslučitelné s demokratickými principy.

Žádáme Vás, jako zástupce čínské vlády v České republice, k předání naší výzvy prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Vyzýváme k ukončení pronásledování Falun Gongu, k propuštění všech vězněných praktikujících Falun Gongu a k ukončení praktik násilného odebírání orgánů.

Vyzýváme k vyjádření podpory Falun Gongu a jeho principům 真善忍.

Věříme, že každý, kdo je s těmito univerzálními principy dobra v souladu, je dobrý člověk a přinese mu to požehnání, stejně tak i společnosti, která tyto principy podporuje.

Věříme, že Čína se také může stát vyspělou demokratickou společností, pokud bude schopna zajistit svým občanům základní lidská práva a svobody, která jsou pro každou demokratickou společnost základním kamenem.

Asociace Falun Gong České republiky, z. s.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.