Česká republika/Velehrad: Petiční akce na poutním místě

Petiční akce na poutním místě Velehrad se během státního svátku na Den slovanských věrozvěstů stala již tradicí. I letos sem přijela skupina praktikujících Falun Gongu (Fa-lun Kungu), aby oslovili všechny „lidi dobré vůle“, a neodradilo je ani velké horko.

 

U petičního stolku praktikující rozdávali informační letáčky o pronásledování této poklidné meditační praxe v Číně Komunistickou stranou Číny, kterých se rozdalo více než dva tisíce.

Na petici, která odsuzuje toto pronásledování, přibylo více než dvě stě podpisů. Nebylo výjimkou, že se u petičního stolku tvořila fronta na podpis a mnohdy podepsaly i celé rodiny.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.