Česká republika/Praha: Senátní komise jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně

Výbor českého senátu pro lidská práva a petice vyslechl předkladatele petice vyzývající Senát a Poslaneckou sněmovnu k projednání otázky represivní politiky čínského režimu vůči duchovnímu hnutí Falun Gong (Fa-lun Kung), které tvrdě potlačuje od července 1999.

 
 
Senátní komise pro lidská práva a petice jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018 (Anna Chlebníčková / Epoch Times)

Petici podepsalo více než 38 tisíc občanů České republiky. Celkový počet podpisů sesbíraných od roku 2000 čítá podle Asociace Falun Gong České republiky 130 tisíc podpisů. Podobné petice byly v minulosti předány zástupcům České republiky opakovaně. Více než 50 tisíc podpisů přijal v roce 2009 Michael Kocáb jako tehdejší ministr pro lidská práva v době konání summitu Evropská unie-Čína na Pražském hradě.

Podavatelé petice si kladou za cíl, aby senát a sněmovna vydaly morální odsouzení násilné represivní kampaně a věnovaly se nejzávažnějším případům, které se dějí v rámci represí. Lidskoprávní pracovní skupina při OSN zdokumentovala na 100 způsobů mučení následovníků Falun Gongu v čínském vězeňském systému. Nejzávažnější a rozsáhlou kapitolou represí jsou případy zneužívání transplantační chirurgie k likvidaci následovníků Falun Gongu.

Za Asociaci Falun Gong České republiky na zasedání senátního výboru promluvil Jiří Pokorný.

 

První obvinění čínských nemocnic ze spolupráce s vězeňským systémem na zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců ke komerčním transplantacím padla na půdě kanadského parlamentu již v roce 2006. Od té doby se vrší výsledky vyšetřování různých nevládních skupin, které fakticky dokládají opodstatněnost vznesených obvinění.

Podle zpráv, které vedly k opakovaným slyšením v Evropském parlamentu, Sněmovně reprezentantů USA a jinde, je praxe nedobrovolných odběrů orgánů vězněným následovníkům Falun Gongu značně rozšířeným jevem. A to do té míry, že tento zdroj orgánů měl podle expertů od roku 1999 pohánět raketový vzestup čínské transplantační chirurgie z několika set transplantací na desítky tisíc transplantací ročně.

Petiční výbor chce zároveň požádat Senát o navržení zákona, který by upravoval trestní zodpovědnost občanů, kteří vycestují do Číny za účelem transplantace. Podobný zákon nedávno přijala Itálie. Zákon ukládá trestní stíhání na pacienty, pokud by si nechali transplantovat orgán, který byl odebrán nedobrovolnému dárci, tedy ilegálně. Zároveň vyměřuje zdravotním sestrám nebo lékařům, kteří by takovou transplantaci pomohli zprostředkovat, doživotní zákaz praxe v oboru a vysoké pokuty.

Do roku 2015 čínské úřady oficiálně potvrzovaly, že jejich transplantační odvětví používá orgány popravených vězňů, odsouzených k trestu smrti. Čínský transplantolog Jang Čchun-chua, ředitel Jednotky intenzivní péče První přidružené nemocnice Univerzity Sun Yat-sen v provincii Kuang-tun, prohlásil, že nevyžadovali dobrovolný souhlas popraveného vězně k darování jeho orgánu.

Světové transplantační kruhy dosud neuznaly čínským režimem proklamovanou reformu transplantačního systému jako úspěšnou. Reforma měla počínaje rokem 2015 ukončit praxi využívání popravených vězňů ke komerčním transplantacím, zavést systém dobrovolného dárcovství a přiblížit jej co nejvíce světovým etickým standardům. Důvěryhodnost údajné reformy zpochybňují důvodná podezření, že starý přístup zneužívání vězňů nadále pokračuje pod rouškou „nového systému“.

Čínský režim obvinění ze zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců opakovaně odmítl. Prohlásil také čínský transplantační systém za legální a etický. Zároveň označuje dotčené skupiny vězňů svědomí (Falun Gong, podzemní křesťané, Ujgurové a Tibeťané) za ty, kteří „sešli na scestí“, a které strana musí převychovat, aby se vrátili k „normálnímu životu“ pod vedením Komunistické strany Číny.

Zdroj: http://www.epochtimes.cz/2018051624169/Senatni-komise-jednala-o-petici-za-ukonceni-pronasledovani-hnuti-Falun-Gong-v-Cine.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.