Učení se Fa nazpaměť

Od praktikující Falun Dafa z Izraele

Četla jsem mnoho článků o učení se Fa nazpaměť na Ming-chuej a vždy jsem obdivovala praktikující, kteří v tom dokázali vytrvat. I když jsem se naučila některé pasáže z Zhuan Falunu, Lunyu a některé básně z Hong Yin, jsem daleko od těch, kteří se naučili recitovat celé knihy Dafa zpaměti. Avšak ráda bych s praktikujícími sdílela o způsobu, kterým se učím Fa, větu po větě.

Jsem na rodičovské dovolené. Během dne musím udělat mnoho věcí a také se musím starat o dítě. Zvykla jsem si poslouchat audio nahrávky s Mistrovými přednáškami. Někdy to nebylo snadné, protože jsem musela mít u sebe přehrávač a zastavit ho pokaždé, když se mnou chtěl někdo mluvit nebo jsem chtěla něco říct já. Poté, co se mi přehrávač pokazil, jsem se začala učit Fa zpaměti.

Nejprve jsem začala recitovat básně z Hong Yin, protože jsem je uměla nazpaměť. Pak mě napadlo, že bych si mohla opakovat větu po větě z Zhuan Falunu. Zjistila jsem, že je to nejlehčí cesta, jak se učit Fa zpaměti. Přečetla jsem si větu a pak si ji v mysli opakovala 10 až 15krát, dokud jsem ji neuměla zpaměti. Pak jsem se přesunula na další větu. Tímto způsobem byla moje mysl vždy naplněna Fa. Dokonce, i když jsem šla s dítětem v kočárku na procházku nebo si s ním hrát ven, nosila jsem elektronickou čtečku, kde se daly zvětšit písmena, a mohla jsem si tak opakovat větu po větě při procházení se.

Zjistila jsem, že opakování věty po větě mi dává osvícení k novým principům a ta se později objevují v mé mysli, když potřebuji něco pochopit.

Myslím, že sdílení této poměrně jednoduché cesty, jak se učit Fa nazpaměť, může pomoci těm, kdo mají potíže v učení se Fa nazpaměť.

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/11/169335.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.