Následování principů Dafa mi dává vnitřní mír a moudrost

Od praktikující Falun Dafa z Kuang-čou

Jsem nová praktikující. S Falun Dafa jsem se seznámila v roce 2012, když mi kamarádka půjčila knihu Zhuan Falun. Když jsem si ji přečetla, kvůli svým tehdejším názorům jsem ji odložila. Znovu jsem si ji přečetla až v roce 2013. Oficiálně jsem se stala praktikující 2. dubna 2014, kdy jsem začala cvičit.

Když jsem v roce 2013 začala číst Zhuan Falun znovu, kamarádka mě pobízela, ať si knihu čtu pořád dokola, že z ní budu mít pokaždé hlubší pochopení. Ale já jsem takový pocit vůbec neměla.

Když jsem ji četla po deváté, jednoho dne ráno jsem se najednou cítila jako probuzená a znovuzrozená. Jako kdyby se ode mě odlomila vrstva, která mě pokrývala. Viděla jsem, že mě obklopuje světlo a pochopila jsem vyšší principy. Šokovalo mě to. Ten pocit se nedá slovy vyjádřit. Pokračovala jsem ve studování Zákona a přicházela na další pochopení.

Tato zkušenost mě inspirovala, abych se začala učit Zákon nazpaměť. Studium Zákona se pro mě stalo nejlepší částí dne a něco, co mě obrovsky těší.

Uvědomila jsem si, že jako opravdová praktikující bych se měla řídit principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost v každé roli, kterou zastávám, ať už ve společnosti či v rodině.

Soucit s manželem

Před více než deseti lety manžel přišel o práci, když firma zbankrotovala. Začal podnikat, ale neúspěšně a dlužil spoustu peněz. Zkoušel si hledat jinou práci, ale nikdy to nevyšlo. Můj příjem se stal jediným zdrojem financí v rodině.

Než jsem začala kultivovat, měla jsem pocit, že to není spravedlivé. Měla jsem názor, že muž by měl být ten, kdo má za úkol zajistit rodinu. Často jsme se hádali.

Když jsem začala praktikovat, toto soupeřivé uvažování jsem opustila. S klidem jsem mu řekla, že to, jestli přispívá do rodinné pokladny, nebo ne, není to nejdůležitější, nicméně pracovat je také způsob, jak zůstat v kontaktu se společností. Je to prospěšné i pro zdraví člověka.

Nakonec mě sice neposlechl, ale ani tak jsem ho k ničemu nenutila.

Mistr řekl:

„Nedokážete zasahovat do života druhých, ani nemůžete ovládat jejich osud, ať je to vaše žena, syn, dcera, rodič nebo sourozenec.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Zlepšování charakteru)

Jakmile jsem tento princip pochopila, splatila jsem manželův dluh z podnikání. Co nejlépe jsem se snažila starat o chod domácnosti a dělat to bez stěžování si. Možná jsem mu dlužila z minulých životů a teď mu to jen splácím. Dnes spolu žijeme harmonicky.

Laskavé jednání s tchyní

Když jsem začala praktikovat, nedokázala jsem si ze začátku opravdově kultivovat srdce a mysl a hádala se se svou tchyní. Měla schizofrenii a každého podezřívala, že jí krade peníze. Kromě syna a vnuka nevěřila nikomu.

Několikrát mi vynadala, že jí kradu ručníky, šaty a peníze. Všichni věděli, že jsem nevinná a manželovi to také bylo nepříjemné. Nejdřív mě to štvalo. Pak jsem si uvědomila, že je to pro mě zkouška a že musím pátrat uvnitř a zlepšit se.

V minulosti jsem se opravdu o svou tchyni nestarala dobře. Také jsem se k ní chovala povýšeně, protože je nevzdělaná a neomalená. Ale když se u ní projevila schizofrenie, bylo mi jí líto a už jsem k ní zášť necítila.

Manžel se někdy na svou matku osočil, ale já jsem mu řekla, ať to nedělá. Během svátků jsem dala manželovi peníze, ať jí je dá, ale neříká, že jsou ode mě. Vím, že ve vztahu s tchyní mám ještě prostor pro zlepšení a hodlám na tom pracovat.

Řídit se principy, získat moudrost

Jak jsem si na své kultivační cestě postupně zlepšovala srdce a mysl, zmizely i mé nemoci.

V práci beru své denní úkoly vážně. Nestěžuji si a nevěnuji příliš velkou pozornost svým vlastním ziskům. Vždy dokážu dokončit úkoly úspěšně a způsobem, které je ohleduplný k druhým. Vedení je s mou prací velmi spokojeno. Samotnou mě to udivuje, protože než jsem začala praktikovat, nebyla jsem tohle schopná dokázat. Moudrost jsem získala jednoduše tím, že se řídím Mistrovým učením.

Pomáhat lidem, aby pochopili pravdu o pronásledování

Byla jsem svědkem několika případů, kdy lidé byli odměněni poté, co pochopili pravdu o perzekuci Falun Dafa a odsekli vazby s Komunistickou stranou Číny.

První osobou, u které jsem uspěla, byla moje dcera. Souhlasila, že vystoupí ze Svazu mládeže a z Mladých pionýrů. Začala pak být úspěšná ve škole, stala se jednou z předních žaček a dostala se na vysněnou střední školu.

Pak jsem přesvědčila svou kamarádku, aby vystoupila ze strany. Mívala se svým otcem velmi napjaté vztahy, ale poté se u ní věci změnily a rodina nyní žije v harmonii.

Jedna moje bývalá spolužačka také souhlasila s vystoupením ze strany. Nedlouho poté se jí podařilo stát se hostující vědeckou pracovnicí na jedné univerzitě, kde potkala skvělého mentora. Všechno proběhlo tak hladce. Chápe, že tyto skvělé věci se jí přihodily poté, co vystoupila ze strany, a tak aktivně vyhledává příležitosti, jak přesvědčit své přátele a spolupracovníky, aby i oni vystoupili ze strany a dozvěděli se, že Falun Dafa je dobrý.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/6/360507.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/10/169007.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.