Co mladý učedník viděl v jiných dimenzích

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil do rodiny praktikujících Falun Dafa, kteří mě vychovávali. Moje máma mi řekla, že mi začala číst Zhuan Falun a Hong Yin, když mi byly dva roky, a také že jsem uměl recitovat některé z básní z Hong Yin ve svých třech letech.

Přestože jsem mohl vidět věci z jiných dimenzí, nechával jsem si to pro sebe. Když jsem byl starší, začal jsem sdílet své kultivační zážitky s mojí mámou, řekl jsem jí, že mám tuto schopnost a popsal jsem jí něco z toho, co jsem mohl vidět. Povzbuzovala mě, abych to sepsal, v naději, že bych tak mohl pomoct i jiným praktikujícím, aby se mohli stát pilnějšími.

Šokující scéna při vstupu do mladých pionýrů

V Číně bývá zvykem, že všechny děti v první třídě vstupují do mladých pionýrů, mládežnické organizace, kterou vede Komunistická strana Číny.

Byl jsem plný obav, kdykoliv jsem pomyslel na to, že bych musel nosit komunistický krvavě červený šátek. Moje máma mě podporovala v tom, abych nevstupoval, a objasnila pravdu o Falun Dafa mému učiteli. Můj učitel byl velmi chápavý a v našem rozhodnutí nás podporoval.

V den slavnostní přísahy mě můj učitel odvedl bokem a řekl mi, abych tam počkal, dokud to neskončí.

Při pozorování slavnostní přísahy jsem z dálky svým třetím okem mohl vidět šokující scénu. Když moji spolužáci obdrželi „slavnostní“ červené šátky, do jejich rukou byly vloženy láhve jedu. Mohli cítit chladný závan vzduchu a všiml jsem si, že je vítr obklopil všechny. Obloha byla jasná, s výjimkou několika mraků, které vytvořily tvar lebky, která vypukla ve strašidelný smích. Začal jsem plakat kvůli svým spolužákům a také jsem litoval, že jsem neměl více odvahy, abych je už dříve před tímto zachránil.

Čelení slavnostnímu obřadu vyvěšení vlajky

Většina čínských škol dodržuje obřad, kdy se jednou týdně vyvěšuje vlajka. Když jsem byl v páté třídě, často jsem bojoval s duchy komunistické strany v jiných dimenzích. Vždy, když se vyvěšovala národní vlajka a zpívala národní hymna, vysílal jsem spravedlivé myšlenky. Vypadalo to, že čím více jsem jich vysílal, tím těžší bylo pro ně vyvěsit vlajku. Měl jsem z toho radost, ale protože jsem měl v té době připoutání k horlivosti, moje síla nebyla dostatečná na to, aby vyvěšení vlajky zabránila.

Hledal jsem tedy v sobě nedostatky a vysílal spravedlivé myšlenky. Krok po kroku se hlasy mých spolužáků, kteří zpívali národní hymnu, zeslabovaly, až se vlajka uvolnila, spadla a znečistila.

Symbol komunistické strany poškozuje učitele i studenty

Když měl učitel přednes, ve kterém chválil komunistickou stranu při vyvěšení vlajky, před očima se mi objevila strašidelná scéna. Čelo učitele bylo označeno srpem a kladivem, symboly komunistické strany, které vyzařovaly látky zla. Srp a kladivo roztrhly jeho lebku a začaly sát jeho mozek. Pak mu byla do lebky nalita jedovatá tekutina, která nahradila funkci jeho mozku.

Jedovatá, zlá látka přitahovala mnohé netvory, které napadaly studenty. Nemohl jsem se na to dále dívat, zavřel jsem oči a začal jsem vysílat spravedlivé myšlenky.

Stále jsem opakoval: „Učiteli, musíte okamžitě přestat mluvit. Jinak to zničí vaši budoucnost.“

Po vyslání této myšlenky jsem spatřil nespočet zlatých paprsků energie vycházejících ze svého těla. Paprsky prorážely temnotu a ničily mnoho zlých duchů. Učitel přestal mluvit, odešel z pódia a zbývající zlí duchové uprchli. Srp a kladivo pak ustoupily do učitelovy hlavy.

Zastavení zpěvu písně komunistické strany

Zlí duchové se také shromáždili, když spolužáci četli učebnici komunistické strany. Čím hlasitěji recitovali, tím více se jich objevovalo.

Když zástupce studentů ve třídě zpíval píseň komunistické strany, uviděl jsem v jeho hlavě temnotu. Byl jsem z toho hodně znepokojený a řekl mu v duchu: „Prosím, přestaň zpívat. Je to naprosto zlé.“ V tom okamžiku se k němu přiblížil spolužák, začal ho honit a udeřil ho do tváře. A tak přestal zpívat.

Být neuctivý k Zákonu

Někdy jsem viděl některé věci v jiných dimenzích doma.

Když moje máma poslouchala Mistrovy přednášky, viděl jsem zlatého Buddhu sedícího u jejího boku. Když zvedla telefon, Buddhova zlatá aura zmizela. Buddha se se zklamáním podíval na telefon, zatímco se přibližovali dva duchové. Poté matka pochopila, že je neuctivé používat telefon při poslouchání přednášek.

Vypnula tedy zvuk u přehrávače, ze kterého poslouchala přednášku, a soustředila se jen na telefon. Buddha okamžitě zmizel. Místo něj se objevil duch se zlým úsměvem.

Řekl jsem jí, čeho jsem byl právě svědkem, a tak vypnula telefon a začala znovu poslouchat Mistrovu přednášku. Buddha, vyzařující nádhernou zlatou auru, se okamžitě znovu zjevil, zatímco zlí duchové zmizeli.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/22/362098.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/17/169071.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.