Měli bychom zacházet s písmy Mistra a jeho portrétem s respektem

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Praktikující Falun Dafa vědí, že je důležité respektovat Mistra a Fa. Přesto někteří praktikující stále nedbale pokládají Zhuan Falun na kuchyňský stůl nebo na postel, jako kdyby to byla obyčejná kniha světských lidí.

Někteří praktikující uchovávají Zhuan Falun na stejném místě, na kterém ukládají kopie Týdeníku Ming-chuej a dalších informačních materiálů souvisejících s Dafa.

Cítím, že písma Mistra jsou posvátná a měla by být uchovávána na speciálně určeném místě. Například bychom si pro ně mohli koupit čistou lepenkovou krabici, do které bychom je uložili. Když je chceme číst, můžeme je vzít a pak je vrátit, až skončíme.

Někteří praktikující načrtnou básně Mistra na papír a ten pak náhodně někam pohodí.

Neorganizují dobře ani sebe a ani se neosvěcují k vážnosti svých činů.

Někteří z těchto lidí se setkali s karmou nemoci poté, co přehlíželi náznaky od Mistra. Nejenom, že vytvořili nevýslovné těžkosti pro sebe i ostatní, ale také se dostali do pasti starých sil.

Existují někteří praktikující, kteří tvrdě pracují na objasňování pravdy, avšak zdráhají si vyčlenit čas na potřebnou organizaci věcí u sebe doma. Myslím, že bychom se měli organizovat dobře.

Zlepšování obvykle vychází z nějaké formy odhodlání. Takže jakmile budeme správně organizováni, měli bychom také dodržovat nové požadavky, které jsme si pro sebe stanovili. Pokud toto dokážeme trénovat po celý týden, určitě budeme dělat průlomy ve svém charakteru a projevovat více respektu vůči Mistrovi a Fa.

Někteří praktikující dávají pramalý nebo žádný význam uspořádání svého pokoje, s výmluvou: „Musíme trávit mnoho času zachraňováním vnímajících bytostí, nemusíme se znepokojovat, zda je náš pokoj čistý nebo ne!“

Ačkoliv všichni víme, že zachraňování vnímajících bytostí je důležité, je také podstatné mít i organizovanou práci či náš životní prostor. To si přece navzájem neodporuje.

Když studujeme Fa doma, naše prostředí by mělo mít čistý a uklizený vzhled. Při návštěvě domovů některých praktikujících jsem viděla na nábytku a na podlahách hodně prachu. Někteří už několik dní nevynášeli ani své odpadky.

Můj kolega se nečekaně zastavil v domě mé matky na krátkou návštěvu. Moje matka, která je také praktikující, neměla čas se na neohlášeného hosta připravit.

Můj kolega nicméně později pověděl svým přátelům: „Tato dáma je tak čistá a vypadá tak zdravě!“ Čistota mé matky tak usnadnila objasnění pravdy o Falun Dafa a o perzekuci Komunistickou stranou Číny.

Čištění podlah, židlí a stolů v našich domovech ve skutečnosti netrvá tak dlouho. Jakmile jsme hotovi, je relativně snadné pořádek dále udržovat.

Pokud je to možné, portréty Mistra by měly být zavěšeny v čisté, oddělené místnosti, měly by být pravidelně oprašovány a neměly by být umístěny v blízkosti jiných věcí, jako jsou boty, oblečení nebo krabice. Nesmíme věšet portréty Mistra vedle rodinných fotografií, i když nemáme k dispozici žádnou další samostatnou místnost.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/3/362459.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/17/169072.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.