Pocit sklíčenosti kvůli polevení v kultivaci

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Zvykl jsem si být velmi pilný v objasňování pravdy. V mé práci i sousedství se mnoho lidí díky mně dozvědělo pravdu.

Pak jsem začal polevovat. Jednou v noci jsem se díval na film. Nejdříve se mi to líbilo, ale pak jsem pocítil lítost a poté jsem nebyl schopen studovat Fa. Cítil jsem, že se ani nedokážu podívat na Mistra. V mysli se mi promítal příběh filmu. Rozhodl jsem se jít spát. Doufal jsem, že se budu lépe činit další den.

Druhý den jsem se nedokázal vzbudit na ranní cvičení a ani vysílat spravedlivé myšlenky. Cestou do práce jsem pak s nikým nedokázal mluvit o Falun Dafa. Jelikož jsem nestudoval Fa a nevysílal spravedlivé myšlenky, obával jsem se, že bych neměl dostatek síly na objasňování pravdy. Doufal jsem, že se to změní po večerním studování Fa.

Místo toho, abych se sebral, zůstal jsem zarmoucený, protože jsem nedokázal opustit svá připoutání a dělat dobře tři věci. Ptal jsem se sám sebe, jak se takhle mohu podívat Mistrovi do očí. Chtěl jsem umlčet tento pocit viny, a tak jsem se díval na několik dalších filmů. Také jsem strávil hodně času na WeChatu, čínské sociální síti podobné Facebooku.

Plný viny

Ze studování Fa vím, že praktikující během kultivace dělají chyby a že to není velký problém, pokud jsme schopni to napravit.

Z pocitu sklíčenosti je zlo šťastné a Mistr smutný, ale já jsem nevěděl, jak překonat své zklamání. Byl jsem schopen činit se dobře jeden nebo dva dny, ale pak mě zase přemohl pocit viny, kvůli tomu, že jsem strávil příliš mnoho času na WeChatu.

Ponořený ve výčitkách jsem i další večer strávil sledováním filmů. Pak jsem nad sebou ztratil kontrolu.

Být usilovný se stávalo pro mě těžší a těžší, i když Mistr řekl, že čas je omezený. Byl jsem plný úzkosti a viny a nedokázal jsem se přestat obviňovat.

Mistr řekl, že každý praktikující představuje obrovské kosmické tělo. Zatímco se ostatní praktikující činili tak dobře, já plýtval časem. Jak mohu napravit své kosmické tělo? Oni zachránili tak mnoho vnímajících bytostí, ale já polevil na tak dlouhou dobu. Jak mohu naplnit slib, který jsem dal?

Mistr řekl:

„Dnes se nečinil dobře, ale vy staré síly ho přesto pronásledujete? Já ho nechám zítra věci napravit a rozhodně mu umožním, aby se činil dobře!“ (Vyučování Fa během Lampiónového festivalu na konferenci Fa v Západním USA, 15. 2. 2003)

Při čtení této pasáže jsem si uvědomil, že Mistr to řekl v roce 2003, ale nyní je rok 2017. I když se budu činit dobře, kolik mi zbývá ještě času, abych napravil své chyby?

Místo toho, abych se sebral, přemýšlel jsem o tom, jak jsem „slyšel Tao“, ale pokud nemohu dosáhnout dovršení, nebudu mít další možnost se kultivovat. Cítil jsem se beznadějně, protože jsem to byl jen já, kdo za to nesl zodpovědnost.

Cítil jsem hodně lítosti, ale nechtěl jsem se vzdát kultivace. Mistr vysvětlil všechno tak jasně. Nemohl bych už žít běžný život, bojovat o slávu a peníze. Raději bych zemřel, než žít takto. V tomto stavu jsem setrval dva roky.

Nedostatek správného pochopení Fa

Nedávno jsem mluvil s jedním praktikujícím, který mi pomohl uvědomit si, že důvod, proč jsem po dlouhou dobu zůstal sklíčený, byl nedostatek správného pochopení Fa.

Mistr nám řekl, že vesmír prochází procesem vzniku, stagnace, degenerace a zničení. Když přijde čas zničení a starý vesmír už nejde napravit, půjde od špatného k ještě horšímu, dokud nebude nakonec zničený.

Avšak v novém vesmíru Dafa harmonizuje a obnovuje degenerované životy. To znamená, že ani v novém vesmíru nebude život vždy perfektní. Jelikož se kultivujeme v lidském světě, chyby jsou nevyhnutelné.

Neumíme si ani představit, jak zlí jsme byli předtím, než jsme začali kultivaci v Dafa, a stali se dobrými. Během potvrzování Fa nastanou chyby. Je nemožné se všem vyhnout. Proces potvrzování Fa je procesem padání dolů, ale zároveň pokroku nahoru s pomocí Dafa a proměny života pod vedením Dafa.

Mistr řekl:

„Musíte jim dovolit dělat chyby a dovolit jim je napravit – proto je náš Zákon tak velkolepý.“ (Vyučování Zákona na konferenci Dafa v Západním USA, Los Angeles, otázky a odpovědi, 28. 2. 2004)

A tak je jedno, jak velké či malé jsou mé chyby, neměl bych se cítit deprimovaný. Chyby jsou v kultivaci nezbytné, a my bychom si neměli myslet, že určité chyby jsou v kultivaci neodpustitelné.

Mistr řekl:

„Co znamená ‚Buddhův Zákon je bez hranic‘? Má nekonečně cest; má hojnost způsobů, jak spasit lidi, podle situace každé osoby.“ (Učení Zákona na setkání v New Yorku, otázky a odpovědi, 22. 3. 1997)

Klíčem je neztratit naději. Je zcela zbytečné přemýšlet nad tím, zda máme nebo nemáme dostatek času.

Napravovat nesprávné myšlenky

Před několika lety jsem považoval přepisování knihy Zhuan Falun za jeden z efektivnějších způsobů studia Fa. Nakonec jsem to vzdal, protože jsem si myslel, že náprava Fa se může zanedlouho skončit, a tak bych se měl místo toho soustředit spíše na čtení. Nicméně, pokud bych tehdy pokračoval v přepisování, byť jen jedné strany denně, měl bych teď knihu přepsanou i dvakrát.

Mistr má vše pod kontrolou; kdo tedy říká, že nemáme dost času? Čas je omezený a měli bychom si ho vážit, ale neměli bychom zacházet do extrémů. Dokonce i když už opravdu není dostatek času, bylo by lepší se jen činit dobře, namísto nedělání vůbec ničeho.

Vždy jsem kladl důraz na lidské interakce a chtěl jsem zanechat dobrý dojem o Dafa. Pokud jsem udělal něco špatně, jako zlobení se, sledování filmu, vynechání vysílání spravedlivých myšlenek nebo cvičení, i když Mistr o tom mluvil, nemohl jsem si to odpustit. Myslel jsem si, že si nezasluhuji být praktikujícím, protože jsem poškodil pověst Dafa.

Kvůli těmto připoutáním mě zlo donutilo cítit se provinile, a tak ztratit naději začít znovu a činit se lépe. Bez odvahy jsem se cítil jen hůř a zahanbeně.

Staré síly se snažily zneužít moji touhu být dokonalý. Ale jak by všechno, co dělám v kultivaci, mohlo být dokonalé? Chyby jsou nevyhnutelné. Staré síly je používají, aby zničily praktikující. Nutí člověka vzdát se víry v sebe i v schopnost kultivovat se.

Spolupraktikující, pokud se cítíte tak jako já v minulosti, prosím, opusťte toto připoutání. Je možné, že jsme promeškali mnoho příležitostí a ztratili mnoho času. Ale pokud budeme směle čelit sami sobě a napravíme se pomocí Fa, pak potvrzujeme Fa a Mistrovu moudrost.

Nebuďte, prosím, zmatení triky starých sil, protože Mistr řekl:

„Je pravda, že já si vás cením více, než si vy ceníte sebe samých!“ (Podstata dalšího pokroku II, Odstraňte svá poslední připoutání, 12. 8. 2000)

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/21/345469.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/10/165365.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.