Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2017: Náhled do mé kultivace (3. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Rakouska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110884-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2017-Nahled-do-me-kultivace-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110885-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2017-Nahled-do-me-kultivace-2-cast.html

Mistr řekl:

„Človek, ktorý má pozíciu zodpovednosti, je v skutočnosti koordinátorom a kľúčovým je zapojiť do toho viac schopných ľudí. Aký veľký účinok môžeš mať ty ako jednotlivec? Iba ak môžete celkove pôsobiť ako skupina, potom sa činil koordinátor dobre. Ak sa koordinátor sám činí dobre, nuž, ak je jediný, kto sa činí dobre, potom by mal byť obyčajným študentom. Kľúčovým je, že by ste mali hrať úlohu koordinátora a plniť povinnosti koordinátora. Spomeniem ďalšiu vec. Koordinátori vo všetkých oblastiach musia opustiť prístup dozerania na všetky veľké aj malé veci. Každá oblasť by mala nechať voľnú ruku študentom v tej oblasti a podporiť ich, keď iniciatívne potvrdzujú Zákon. Nebráňte im, ibaže by patrili medzi tých, čo chodia často do extrémov. Dlhoroční učeníci Dafa teraz dospeli a kráčajú svojimi vlastnými cestami k Dovŕšeniu. Musíte v tom mať jasno.“ (Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA, otázky a odpovede, 26. 2. 2005)

V té době jsem se vyměnil s koordinátorem z jiné země. Řekl, že praktikující nebyli spokojení, protože jsme je nenechali dělat mnoho věcí. Raději si teď nechat od ostatních praktikujících nadávat, poučit se z toho a stát se lepším, než na konci litovat. Vlastně je pravda, že si Mistr o nás dělá velké starosti. A já si také velice přeji, abychom to v Rakousku mohli dohnat. Ale nesoustředil jsem se na to se zlepšit, místo toho jsem se rozčiloval nad ostatními a cítil jsem, že ostatní se mnou jednají nespravedlivě. Ale když se věci dobře neudělají, nakonec to stejně ničemu nepomůže. Byl jsem v srdci stále čistější a pomalu zase stabilní.

Když se ohlédnu zpět na svou cestu kultivace, jsem šokován. Od začátku pronásledování až dosud, nahoru a dolů, už jsem během kultivace toho tolik zažil. Ale tentokrát jsem to kvůli kritice ostatních praktikujících málem neustál. Neukázalo to slabou stránku mojí kultivace? Jak může být moje kultivace pevná? Myslím si, že základem je opravdu denně studovat Fa a cvičit. Došel jsem k tomuto pochopení.

Každý den trávím asi tři hodiny ve vlaku a metru cestou do práce. Vlastně to je velmi dobrá příležitost k tomu, abych studoval Fa. Ale v posledních letech jsem byl příliš unavený. Místo toho, abych tento čas využil ke studování Fa, jsem spal. Když jsem se vrátil z práce domů, bylo už často velmi pozdě a bylo mnoho věcí k vyřízení Dafa záležitostí a ke koordinaci ostatních věcí. Tím se pro mě každodenní studium Fa a cvičení stalo výzvou. Tato zkouška mi těžkým kladivem ukázala, že musím okamžitě zlepšit studium Fa. Pouze když jsem ve Fa, dokážu se skutečně zlepšit. A tak začali na počátku roku někteří praktikující i já studovat po ránu přes počítač. Po studiu pak jedu do práce. Ačkoliv po ránu času moc není a nemůžu se účastnit studia každý den, přesto se od této doby v mé kultivaci změnilo mnoho věcí k pozitivnímu. Je také jednodušší najít během dne čas na studování Fa.

Každý den jezdím pracovat do Vídně. Každé ráno se v městském parku ve Vídni konají cvičení, právě na místě, kde prochází mnoho čínských turistů. Už dlouho jsem se tohoto cvičení chtěl účastnit. Ale už tak trávím každý den tři hodiny na cestě do práce a musím také často jezdit na služební cesty. Myslel jsem si, že je nemožné se těchto cvičení účastnit. Ctihodný Mistr to pro mě připravil tak, že po letošním Shen Yun jsem musel projít kolem tohoto cvičebního místa, abych něco vyzvedl. Když jsem tam byl, cítil jsem velmi silné energetické pole. Byl jsem ohromen. V ten moment jsem měl pocit, jako kdyby všechny špatné věci v mém poli byly díky této energii okamžitě rozloženy. Byl to pro mě jasný ukazatel od Mistra, jak důležité je se dobře kultivovat, abychom mohli lépe spasit naše bytosti. Tak jsem se v srdci rozhodl. Když jsem o tom vyprávěl mým kolegům ve firmě, všichni mě velmi podporovali. Díky tomu mohu jednou týdně přijít do práce až v deset hodin. Jeden den v týdnu mám tedy možnost účastnit se tohoto skupinového cvičení. Tyto malé změny mi pomohly se lépe kultivovat.

Letos je tomu dvacet pět let, co se začal Dafa šířit. Čas utíká příliš rychle. Velmi dobře si pamatuji, když jsem získal Fa. Jednoho dne jsem byl s praktikujícím někde na cestě a řekl jsem, že když se dovrším, jistě se vrátím zpět a budu zachraňovat ostatní bytosti na tomto světě. Tenkrát jsem Fa ještě nerozuměl tak dobře do hloubky, ale tato myšlenka přišla z hloubi mého srdce. Teprve později během kultivace jsem postupně lépe porozuměl misi praktikujících. V poslední době jsem často myslel na tuto větu, kterou jsem tenkrát od srdce vyslovil. Nyní už čas velmi tlačí, abychom splnili naše sliby.

Kultivace není jednoduchá. Když se ohlédnu zpět, byly ty rány během zkoušek takové, jako kdyby mi někdo řezal do srdce a kostí. Ale poté, co jsem jimi prošel, uviděl jsem lépe své slabé stránky a vděk během zvyšování své úrovně.

Na závěr bych rád citoval jako povzbuzení pro nás všechny pozdrav od ctěného Mistra:

„Naše konference Fa je určena ke kultivaci. To, co kultivující kultivuje, není nikdo jiný než on sám. Vnější tlaky, s nimiž se učedníci Dafa setkávají, jsou zkouškami a stejně tak příležitostmi, abyste byli pilnější, zatímco vnitřní konflikty mezi učedníky Dafa jsou také zkouškami a příležitostmi být pilnější. Kromě Mistra je každý z vás tím, kdo se kultivuje. To, jak dobře se činíte, je odrazem vašeho kultivačního stavu a nikdo není výjimkou. Jestliže je vaše kultivace v nějakém ohledu nedostatečná nebo máte-li lidské myšlení či připoutání, nebudete moci tu poslední část své cesty řádně dokončit. Kultivující vždy pracuje na sobě a i ta nejmenší změna ve vašem lidském uvažování se rovná zlepšení a všechny božské bytosti toho budou svědky. Kultivace se nedělá kvůli Dafa, a zachraňování životů také ne. Kultivace je zárukou, že bytost postupuje k duchovní dokonalosti, zatímco zachraňování životů vychází ze soucitu kultivujícího a jeho zodpovědnosti, když jsou vnímající bytosti v nebezpečí. Opusťte svá připoutání, která jsou příliš početná a příliš silná, a jděte svou vlastní cestou dobře – tento proces je vaší Cestou.“ (Blahopřejný dopis konferenci Fa v Evropě, 5. 11. 2016)

Děkuji, ctěný Mistře! Děkuji milí praktikující za vaši pomoc!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.