Fa konference výměny kultivačních zkušeností v Sydney: Důslednější kultivace přináší lepší objasňování pravdy

Od korespondenta Ming-chuej v Sydney, Austrálie

15. října 2017 se v Městské hale Marrickville v Sydney uskutečnila Fa konference výměny kultivačních zkušeností. Čtrnáct praktikujících sdílelo, jak jim učení Falun Dafa pomohlo odhalit svá připoutání skrze svou práci a aktivity na objasňování pravdy, když se dívali dovnitř.

 
 
Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2017 v Sydney

 
 
Praktikující sdílejí své zkušenosti z praktikování

Odstranění připoutání k stěžování si na druhé

Paní Fan je koordinátorkou místních médií Dafa. „Myšlení praktikujícího je velmi důležité a určuje rozdíl mezi bytím člověkem nebo božstvem. Neustále si stěžovat ničemu neprospívá, spíš naopak, věci se jen zhoršují. Vytváří to mnoho černé látky v jiných dimenzích,“ řekla.

Vyprávěla o tom, jak před lety Mistr řekl konkrétně praktikujícím v Austrálii, aby vytvořili jedno tělo se spravedlivými myšlenkami. Aby se víc dívali dovnitř, namísto sledování ostatních, a byli tolerantnější k jejich chybám. Paní Fan vzpomínala: „Neustále jsem sledovala ostatní praktikující a kritizovala je, když se mi něco nelíbilo. Jenže jsem to byla já, kdo problémy jen zhoršoval.“

Zmínila se, že když před sedmi lety měla mediální společnost problémy, Mistr praktikující požádal, aby se víc zaměřili na studium Fa. „Vím, že pokojné studování Fa je ten nejlepší způsob, jak odstranit lidské názory. Pomáhá nám to spolupracovat jako celek. Nedávno jsme požádali každé oddělení, aby věnovalo pozornost kvalitě studia Fa a vysílání spravedlivých myšlenek. Já jsem se co nejvíce snažila účastnit ranních i večerních skupin studia Fa. Tato jednoduchá změna přinesla velký obrat. Sblížili jsme se a spolupracovali s lepším vzájemným pochopením. Mnoho špatných látek v jiných dimenzích zmizelo a náš problém se výrazně vyřešil,“ zakončila paní Fan.

Paní Tchao má na starosti řízení distribučního centra pro noviny. Pořád si stěžovala na to, že místo je špinavé a plné nepořádku. S touto nespravedlivou myšlenkou pak často viděla lidi, jak kradou noviny nebo si berou jen části novin, které je zajímají. Díky studiu Fa se osvítila k principu, že podoba věcí se rodí z mysli. Rozhodla se, že se změní, aby mohla změnit své okolí. Udržovala si soucitnou mysl a důkladně uklidila distribuční místo. Následující den zmizelo jen velmi málo novin a části novin nebyly moc rozebrané. Když tam přišla posledně, místo už bylo uklizené.

Paní Tchao věří, že Mistr pro ni uspořádal tuto práci, aby ji pomohl odstranit její připoutání. „Tato běžná lidská činnost mě dramaticky změnila. Proces provádění práce je procesem mého zlepšování, které zároveň mění i prostředí. Toto je ve skutečnosti kultivace.“

Kultivace není v rozporu s prací

Paní Čchü pracovala osm let jako asistentka manažera. Když nastoupila do práce, řekli jí, že nikdy nesmí brát domů dokumenty týkající se práce nebo mluvit v práci o Falun Dafa. V práci se snažila být nesobecká a čestná a zájmy druhých a společnosti vždy kladla na první místo. Když zvažovala ukončení pracovního poměru kvůli vyčerpávajícímu dojíždění, její šéf jí dovolil nosit si dokumenty nebo jinou práci pro společnost domů. Když byli s ostatními, šéf jí připomínal, aby propagovala Shen Yun a pomohla ostatním vystoupit z Komunistické strany Číny. Paní Čchü řekla, že pokaždé, když si potřebovala vzít volno, dostávala od šéfa stále stejnou odpověď: „Máš mou bezpodmínečnou podporu.“ Tento rok prodala více než tři sta vstupenek na Shen Yun.

„Musíme následovat principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti a být dobrými lidmi, abychom mohli lépe potvrzovat Fa. Jakmile naši kolegové, přátelé a příbuzní uvidí, kým skutečně jsme a uvidí užitek z praktikování Falun Dafa, uvědomí si, že jsme dobří lidé, kterým špatná Komunistická strana Číny škodí a pronásleduje je. Můj šéf mi mnohokrát řekl, že Mistr a Falun Dafa jsou velkolepí a že praktikující jsou úžasní,“ řekla paní Čchü.

Přijetí jiného postoje pro záchranu více lidí

Pan Sien je generálním manažerem prodeje pro jednu z místních mediálních společností Dafa. Pracoval ve finančním podnikání. Mnozí z jeho klientů byli zaměstnáni ve velkých společnostech, a proto ze strachu o Falun Dafa hovořil pouze okrajově. Obvykle prezentoval pouze nezávislá média Dafa jako média pokrývající zprávy, které jsou v Číně zakázány.

Když jednou pan Sien studoval Fa, osvítil se k tomu, že jeho klienti čekali na spásu tisíce let a že další příležitost setkat se s nimi už nemusí přijít. Po pochopení této záležitosti se lidé na vyšších pozicích začali více zajímat o politiku v Číně a chtěli znát příčiny, proč je Falun Dafa pronásledovaný. Mnozí ředitelé chtěli knihu Devět komentářů ke komunistické straně a řekli, že si ji pozorně přečtou. „Cítil jsem, že podnikatelé a ředitelé mnoha mezinárodních společností museli dlouho čekat na tuto příležitost, aby si mohli vyslechnout pravdu,“ řekl pan Sien.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/18/355628.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/20/166114.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.