Falun Dafa ochraňuje moji rodinu

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Mívala jsem spoustu chorob. Bývala jsem velmi nemocná a spoléhala se na léky, abych se udržela v relativním zdraví. Když jsem v roce 1997 začala praktikovat Falun Dafa, můj zdravotní stav se postupně začal zlepšovat. Nyní jsem zcela bez nemocí.

Praktikováním Falun Dafa se zlepšilo nejenom moje tělo a mysl, ale mělo také dobrý vliv na moji rodinu. Vždy vnímám, jak Mistr chrání mě i celou moji rodinu.

Vnučka zachráněna bez úrazu

V roce 2004 můj nejmladší syn vykopal dva metry hlubokou jímku. Jednoho dne má čtyřletá vnučka náhodou do této vykopané jímky spadla. Byla v ní ponořená až po krk. I přesto byla zachráněna a neutrpěla žádné zranění.

Jednou náš soused opíral velká, těžká, kovová vrata o zeď. Vnučka si pod nimi hrála. Ta těžká vrata na ni spadla a ona pod nimi uvízla. Podařilo se jí však proplazit se pod nimi a nebyla vůbec zraněná.

Zdraví mého manžela se zlepšilo

Jednou si můj manžel všiml, že má v moči krev, a tak šel do nemocnice. Lékař mu navrhl, aby se nechal celkově vyšetřit. Tehdy jsem požádala Mistra, aby mému muži pomohl, a pověsila jsem mu na krk Dafa amulet.

Při vyšetření ultrazvuk ukázal, že je vše v pořádku. Řekla jsem manželovi, že se o něj postaral Mistr. O pár dnů později se můj manžel úplně zotavil.

Přirozený porod

Když jedna z mých snach začala rodit, doktor jí doporučil porod císařským řezem. Řekla jsem jí, aby recitovala: „Falun Dafa je dobrý. Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“ Věřila mi a neustále odříkávala tato slova. Poté se dítě narodilo přirozenou cestou za méně než dvě hodiny.

Falun Dafa opět stmelil naši rodinu

Když bylo mému vnukovi pouhých šest let, rodina se rozpadla, protože snacha začala užívat drogy. Vnuk svoji matku velmi postrádal. Řekla jsem mu, aby upřímně odříkával: „Falun Dafa je dobrý.“ A aby požádal Mistra o pomoc.

Dbal na mé doporučení. O dva dny později se mu jeho matka ozvala, s tím, že se jí velice stýská a že se chce vrátit domů.

Když se snacha vrátila, přestala na chvíli drogy brát. Ale její závislost se znovu objevila. Požádala jsem ji, aby začala poslouchat Mistrovy přednášky. Uposlechla mě. O sedm dní později s drogami definitivně skončila. Rodina byla poté opět šťastná.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/15/353748.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166259.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.