Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2017: Náhled do mé kultivace (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Rakouska

V loňském roce jsem zažil nejtěžší zkoušku od začátku mé kultivace. Bylo obtížné jí projít, protože jsem se dostal na hranici svého charakteru, a neúprosně se to dotklo mého srdce. V tomto procesu jsem mohl vidět spoustu svých omezení, ale mnoho jsem se přitom naučil a rozpoznal.

Jako zodpovědná osoba za skupinu praktikujících v Rakousku jsem v letech 2008 až 2016 koordinoval Shen Yun ve Vídni. Ačkoliv jsem si myslel, že jsem se velmi snažil, Shen Yun v té době ve Vídni nemohl dosáhnout průlomu. Byl jsem velmi znepokojen.

Asi měsíc před Shen Yun 2016 mě jeden spolupraktikující začal na mailing listu velmi ostře kritizovat. Někteří praktikující se domnívali, že pokud chceme dobře prodávat vstupenky na Shen Yun, musíme tento konflikt vyřešit. Pak se i další praktikující zúčastnili této kritiky. Tyto kritiky a diskuze se na mailing listu staly čím dál vznětlivější.

Na oplátku jsem se dozvěděl, že mnozí praktikující, kteří tuto kritiku sledovali, se snažili dívat se dovnitř, ale nemohli nic najít. V této situaci nevěděli, jak by mohli pomoci, a tak tím velmi trpěli. Někteří si mysleli, že když mě ostatní praktikující kritizují, musím opravdu takové problémy mít.

Tlak v mém okolí byl stále silnější. Díval jsem se dovnitř a snažil se s ostatními praktikujícími, kteří mě kritizovali, mluvit, ale efekt nebyl dobrý. Praktikující, které jsem potkával u prodejních stánků, se snažili koncentrovat na prodej vstupenek, nemohli však ve svých myšlenkách zapomenout na diskuzi na mailing listu. Praktikující, kteří dříve byli v prodeji vstupenek úspěšní, se i nyní snažili, ale nemohli žádné vstupenky prodat. V této situaci jsem jako koordinátor cítil velký tlak a nevěděl jsem, co dělat. Zdálo se, že ať udělám cokoliv, budu čelit kritice.

Jednoho dne mi u prodejního stánku řekl jeden praktikující, že o celé této záležitosti přemýšlel a ještě jednou četl přednášku z Konference Fa v New Yorku. Ukázal mi jeden odstavec a řekl, že by mi to možná mohlo pomoci.

Mistr řekl:

„Ovšem, někteří koordinátoři mají určité vlastnosti, které se až příliš podobají vlastnostem obyčejných lidí. Ale musíte pracovat právě s takovými kultivujícími, s kultivujícími, kteří teď jsou takoví, jací jsou, v takovém stavu, a opravdu mají hodně lidských myšlenek. Ale přesto jsou stále učedníky Dafa. Právě tak početné a obrovské jsou výzvy, kterým čelíte, a jako koordinátor se jim musíte postavit přímo a musíte se jim přizpůsobit. Není prostě možné, abyste tyto praktikující změnili tak, aby se chovali určitým způsobem, nebo se chovali tak, jak byste chtěli. Ani něco tak velkého, jako je celá tato společnost, je nemůže změnit. Kultivace Dafa je může změnit, ale dochází k tomu postupně, po jednotlivých vrstvách, a než ten postup dojde k povrchu, ten člověk zůstává stále takový, jaký je. Jenom ti pilní jsou schopni ovládat své nevhodné sklony. Ale za normálních okolností se vyskytnou určití lidé, kteří si [svých nedostatků] ani nejsou vědomi a zůstávají stejní. Jestliže po nich vyžadujete určité chování, bude pro ně velmi těžké toho dosáhnout. Dokonce ani já, jejich Mistr, jsem nestanovil žádný požadavek, aby se chovali určitým způsobem. Takže jak máš jako koordinátor jednat? Šlo by to, kdybys sloužil jako koordinátor jen pro některé z těch lidí? Jakým koordinátorem bys chtěl být? Přemýšlel jsi o tom? Doufáš, že ti všichni, které máš před sebou, tě budou poslouchat jako stádo ovcí? To chceš ty, ale ne já. Ať jsou věci jakkoliv komplikované, [máš přijít na to], jak být dobrým koordinátorem učedníků Dafa. A když ti tu zodpovědnost Mistr svěřil, [přemýšlej o tom], jak tyto lidi pro mě dobře povedeš.“ (Učení Fa na Konferenci Fa v New Yorku, otázky a odpovědi, 14. 5. 2015)

Když jsem si to přečetl, zdálo se mi, jako kdybych to ještě nikdy nečetl. Cítil jsem zdrcení ve svém srdci. Naslouchal jsem ostatním praktikujícím, kteří mě tvrdě kritizovali, a při tom jsem se díval dovnitř. Ale hluboko v srdci jsem si někdy pomyslel: „Jak to jen mohl říci?“ Při čtení tohoto odstavce se mi zdálo, jako kdyby se moje srdce otevíralo. Ale jak bych se měl „přizpůsobit“, to jsem ještě netušil.

Později, v průběhu kultivace, jsem tomuto odstavci začal rozumět víc a víc. Myslel jsem si, že je to vlastně jednoduché. V tom jsem pochopil, že jako koordinátor mám dát ostatním praktikujícím prostor. Při rozhodování nejde o to, co si myslím já, ale o to, jaký bude nejlepší výsledek pro všechny. A já bych měl podporovat silnou stránku různých praktikujících. To, co nás všechny změní, je kultivace. To je to skutečné jádro. Je snadné to říci, ale jak daleko se nám to v praxi podaří, to je opravdová kultivace.

Čím více se blížilo vystoupení Shen Yun 2016, tím byl tlak kritiků v mém okolí silnější. V takovéto situaci se prodej vstupenek sotva pohnul. Dokonce i když mnozí praktikující navrhovali společné studium Fa, byli okamžitě kritizováni, že na ostatní vyvíjejí tlak a dělají komunistické jednoty. Poprvé jsem postřehl, že už více nemůžu být koordinátorem. V této situaci si každý mohl hned představit následky. Poprosil jsem praktikující z jiných zemí o pomoc. Mnozí okamžitě přispěchali. Praktikující z Rakouska a dalších zemí situaci společně trochu zachránili.

Po Shen Yun 2016 ctihodný Mistr vysvětlil Fa speciálně pro praktikující v Evropě. Po tomto výkladu Fa jsem byl velmi silně pohnut. Když jsem slyšel, že Mistr určil nového koordinátora Shen Yun v Německu, pomyslel jsem si, že tak by to mohlo fungovat i zde v Rakousku. Toho praktikujícího jsem znal dlouhou dobu. V porovnání s ním jsem velmi tvrdohlavý, mám sice nápady, ale on je daleko kreativnější a umí často jednoduše vyřešit komplikované úkoly. Shen Yun ve Vídni jsem koordinoval tolik let a ještě nikdy jsme nemohli přivést Shen Yun k průlomu. Když jej Mistr určil koordinátorem Shen Yun v Německu, mohl by určitě dobře koordinovat Shen Yun v Rakousku, a potom by mohly mít bytosti v Rakousku opravdu naději. Když jsem se vrátil z New Yorku, hned jsem kontaktoval kancelář Shen Yun, zda by mohl tento nový koordinátor převzít i funkci hlavního koordinátora v Rakousku. Kancelář Shen Yun souhlasila. Cítil jsem, jako kdyby mi ze srdce spadl kámen. Měl jsem pro Shen Yun v Rakousku novou naději.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.