Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2017: Začátek mojí kultivace a její dopad na okolí

Od praktikující Falun Dafa z České republiky

Píši svoji první kultivační zkušenost, proto myslím, že by bylo dobré napsat o svém začátku praktikování.

Praxi mi představil můj kolega v roce 2015, který se o rok později stal mým manželem. V době, kdy mi Falun Dafa představoval, jsem měla spoustu problémů (nemocný táta, řešení nesrovnalostí s bývalým partnerem po rozchodu, svoji nestabilitu...). Protože byl praktikujícím více než rok, viděl podstatu mých problémů a chtěl mi pomoci, jak se s nimi vypořádat.

Ve společnosti jsem byla vždy brána jako milé, veselé děvče, které chce pomáhat svému okolí na úkor sebe sama. Rodina, přátelé i kolegové se mnou vycházeli velmi dobře a divili se, proč mám v životě tolik těžkostí. I přes to všechno, co si o mně okolí myslelo, jsem měla v sobě spoustu stálého smutku, strachu a studu. Moji drazí kolegové mi stále radili, co mám dělat a jak se chovat, abych byla šťastnější a měla v životě vše, co oni, ale nic z toho nefungovalo.

Moje kultivace byla pozvolná. Ze začátku jsem ráda chodívala cvičit, především do přírody. Knížku Falun Gong jsem přečetla doma sama. Byla pro mě zajímavá kvůli cvičení, které mě tak bavilo, ale moc jsem nerozuměla hlubším souvislostem. Následně mi začal můj kolega pomáhat se čtením Zhuan Falunu. To byl pro mě oříšek. Vyrůstala jsem v rodině ateistů, a tak mi trvalo propracovat se k některým hlubším pochopením, ale i k víře samotné. I přesto mě ke knize stále něco táhlo a pročítala jsem ji pomalu dál a dál.

První známkou toho, že Falun Dafa je dobrý a může pomoci v každodenním životě, bylo vyřešení dlouhodobého problému s mým bývalým partnerem. Nemohli jsme prodat naše bydlení, které nás svazovalo stále dohromady. Pořád jsem nevěděla, kde je chyba, jak to řešit, jak sebe i jeho osvobodit z toho začarovaného kruhu. Jednoho večera jsem seděla doma a otevřela Zhuan Falun „náhodně“ na stránce, kde se píše o tom, že ať se k nám lidé chovají jakkoliv, máme být stále laskaví a myslet na druhé. Náhle mě napadlo, že vždy při řešení tohoto problému myslím jen na sebe. Stále mi v hlavě vystupovaly křivdy, které se děly ke konci našeho vztahu. Pochopila jsem, že to, co mi můj bývalý partner dělal, byl odraz jeho vlastního neštěstí a nespokojenosti, a v srdci mu vše odpustila. Během velmi krátké doby mi bývalý partner zavolal, že mu rodiče na byt půjčí, vyplatí mě a můžeme to dlouhé trápení ukončit. Byla jsem ráda, že se věci hýbou a hluboce se zamyslela nad tím, jak je možné, že se tento dlouhý spor tak náhle vyřešil. V tu chvíli jsem pochopila, že Zákon je všemocný, a když pochopím podstatu věcí, podívám se do sebe a na problém z nadhledu a bez sobeckosti, může být jednoduše řešitelný. Od té doby se i má víra znatelně posílila.

Další z mých silnějších zkušeností byla změna v mém okolí, především na pracovišti. Na začátku kultivace jsem se moc nesetkávala s úspěchem při objasňování, v čem naše praxe spočívá, protože moje vyjadřování nebylo příliš obratné. Kolegyně mě moc nechápaly a měla jsem pocit, že si začínají ode mě udržovat odstup. Byla jsem z toho rozrušená. Najednou mě napadlo, že je potřeba jít lidem příkladem, a ne stále vysvětlovat. A tak jsem začala očividně dělat věci jinak. Když jsem něco omylem rozbila, donesla jsem to do práce nové, koupené ze svých peněz. Když na mě někdo zvýšil hlas, zvedla jsem se od stolu, omluvila se a šla napravit to, za co jsem byla kárána. Když na mě byla kolegyně hrubá, protože jsem jí chtěla v dobré víře pomoci a ona to nepřijala, bez křivdy v očích jsem jí popřála hezký víkend a smířlivě odešla domů.

Ve svém životě jsem vždy byla posluchačkou, která jen člověka vyslechla. Při hlubším pochopení Zákona i pochopení toho, že je potřeba vysvětlování učedníka Dafa přizpůsobit běžné lidské společnosti, jsem začala různě svým kolegyním pomáhat, vlídným slovem i osvětlováním principů Zákona. Najednou se situace změnila a moje starší kolegyně mi řekla: „Jsi tak silná. Najednou dokážeš vyřešit snad všechno.“ Druhá z kolegyň se na mě jednou obrátila, abych jí poradila. Začala jsem jí vysvětlovat, jak je důležité chovat se správně, bez ohledu na to, jak se chová ta druhá osoba, protože následky si potom každý nese sám. Sama od sebe se slzami v očích se mě zeptala: „To je karma, že?“ A potom mi moc děkovala, se slovy, že umím všechno tak jednoduše a pěkně vysvětlit. I naše pracovní prostředí se hodně změnilo. Najednou jsme přestaly poslouchat nahlas rádio, přestaly kolovat obvyklé rozhovory o tom, kdo je a kdo není dobrý, kolegyně přestaly být výbojné a byly spíše smířlivé ke svému okolí, a naše kancelář se stala více harmonickou.

Krátce bych chtěla ještě zmínit, že díky Dafa jsem také poměrně lehce zvládla úmrtí mého táty, který si prošel krátkou zákeřnou nemocí. Díky mému manželovi jsem mohla v průběhu starání se o nemocného rodiče částečně studovat, cvičit a věnovat se aktivitám Dafa. V té době totiž probíhaly přípravy na Shen Yun v mém rodném městě. Bylo pro mě velmi těžké vše vyvážit. Starání se o nemocného bylo časově i psychicky náročné. Přípravy na vystoupení taktéž. Díky pochopení Zákona, že nemůžeme zasahovat do osudů svých blízkých a že se o mého tátu postará Mistr, a díky víře v Mistra, že pomocí vystoupení Shen Yun probíhá záchrana bytostí, jsem mohla zvládnout oboje. Mistrovu přítomnost jsem cítila především během toho, jak nemoc probíhala. Táta neměl vůbec žádné bolesti. Lékaři se divili, jak lehce proběhla taková těžká a bolestivá nemoc.

Takovýchto větších i menších zkušeností jsem za svoji kultivaci zažila více a chtěla bych tímto poděkovat Mistrovi za jeho nesmírnou trpělivost a podávání opakovaných náznaků, při kterých jsem mohla pochopit mocnou sílu Dafa, a také mému manželovi za to, že mi Falun Dafa představit a za jeho obrovskou pomoc a podporu při mých těžkostech v začátcích i v průběhu mé kultivace.

Závěrem bych chtěla říci, že kultivace mi především dala ještě větší schopnost naslouchat druhým, ale také schopnost jim pomoci. Mé vnímání se zlepšilo a pochopila jsem, jak důležité je dodržovat základní principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, udržovat si nadhled v jednotlivých situacích a jak velký účinek může mít vyprázdnění mysli či síla pozitivního myšlení a zmírňování vlastních emocí.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.