Co jsem zažil v jiných dimenzích při sledování Shen Yun

Od praktikujícího Falun Dafa z USA

Před několika lety, když jsem sledoval Shen Yun v New Yorku, jsem měl velmi silný zážitek, který mi pomohl pochopit, proč je Shen Yun tak důležitý a proč je pro učedníky Dafa rozhodující odstraňování připoutání.

Před zahájením představení jsem se zamyslel nad všemi mými připoutáními. Cítil jsem, že jsou příliš silná, jako chtíč, touha, pohoda a plachost. Cítil jsem velký tlak, který pocházel od těchto připoutání. V okamžiku, kdy se opona otevřela, jsem náhle ucítil, jak se moje tělo stává lehčí a moje mysl se vyprázdnila. Seděl jsem tam a za zvuků orchestru jsem dychtivě očekával, co se bude dít. Jakmile se tanečníci začali pohybovat, byl jsem ohromen a pozoroval jsem s vděčností a úžasem. Začaly mi téct slzy.

Mohl jsem vnímat, jak všechna moje připoutání odcházejí, jako kdyby to nic nebylo, to vše s hlubokým a úžasným pocitem rozprostírajícím se po celém těle. Nebeským zrakem jsem mohl vidět Mistra v podobě Buddhy za tanečníky, byl velký jako celá scéna. Vypadal přesně jako ta socha, kterou zhotovil mistr Čang Kchun-lun, držící jednu dlaň vztyčenou, s lehkým úsměvem na tváři a očima plnými soucitu. Při účinkování tanečníků jsem mohl vidět nebeské krásky, které kolem každého diváka rozhazovaly květiny. Čím víc byl daný člověk dojatý z představení, tím víc květů kolem něho nebeské krásky rozhazovaly.

Moment na to se na jevišti před Mistrem zjevilo zářivé zlaté světlo a uvnitř něj byla zlatá brána do nebe, do které nebeské krásky začaly vodit jednotlivé diváky, tedy ty, kteří mohli být spaseni. Poté, co poslední divák vstoupil do světla, Mistr vykročil vpřed a nabídl svou ruku učedníkům.

Bez váhání jsem se zvedl ze svého sedadla a šel k Mistrovi. I když se vše dělo v jiné dimenzi, bylo to tak skutečné, že jsem přestal cítit své fyzické tělo. Bez přemýšlení jsem jen řekl: „Ano, půjdu s vámi.“ Mistr mě poté vedl za ruku, aniž bych měl myšlenku na to podívat se zpět, či by mě napadlo, zda někomu nebudu chybět v lidském světě. Jen jsem prostě chtěl jít s Mistrem.

Jakmile jsem s Mistrem vkročil do světla, vše začalo mizet, a jasná mysl a ten úžasný pocit mě opouštěly. Pak jsem si uvědomil, že sedím v křesle divadla a dívám se na Shen Yun.

Během zbytku představení jsem ještě viděl mnoho dalších scén v jiných dimenzích. Například během tance Fénixe se opravdu objevil obrovský Fénix, který letěl kolem pódia. Během tanců mužů se objevili strážci Zákona a do hlediště bylo vysláno mnoho Kol Zákona. Viděl jsem Mistra za dirigentem orchestru a mnoho spravedlivých bohů za všemi hudebníky. Jak diváci poslouchali hudbu, ta léčila jejich těla na hlubších úrovních. Posluchači měli vzácnou možnost slyšet ty nejkrásnější nebeské zvuky, které může člověk v lidském světě slyšet.

Po několika číslech všechny scény z jiných dimenzí zmizely a já začal opět vnímat všechny mé lidské myšlenky a připoutání. Znovu se mi zdály příliš velké, než abych se od nich dokázal odstřihnout. Mé myšlení se nicméně po této zkušenosti změnilo. Uvědomil jsem si totiž, že bez ohledu na to, jak velká jsou naše připoutání, jsou opravdu ničím. Někdy si možná myslíme, že je pro nás příliš obtížné se jich zbavit, nicméně jako lidské bytosti stále musíme mít lidské myšlení, jinak bychom zde nemohli zůstat, musíme být však stále pilní v jejich oslabování.

Mistr řekl:

„Abychom vám zabránili sklouznout dolů, dokud ta vaše část, která nebyla dosud plně zkultivována, je udržována mezi běžnými lidmi a část, která je zkultivována, zůstává nedotčena, nic z vašeho chování nebude zasahovat do vaší mysli či vašeho těla, jež jsou tam. Proto jsou odděleny. To je metoda, kterou jsme přijali. Nejenže můžete pracovat, studovat a žít mezi běžnými lidmi, znamená to také, že se můžete kultivovat. Vaše dovršené části jsou nepřetržitě oddělovány. Někteří lidé řekli, že se v jejich mysli stále vynořují špatné myšlenky, a dokonce ještě špinavější. Nemějte strach. Je to proto, že vaše kultivace nedosáhla povrchu. Ale měli byste je stále potlačovat a odmítat, protože přesně o tom kultivace je. Na druhou stranu, i kdyby jen maličká část, i kdyby jen jedna buňka lidského těla dosáhla sféry za Třemi říšemi (jakmile člověk překročí Tři říše, stane se arhatem, takže ta buňka dosáhla sféry arhata), ovládla by celé vaše tělo, takže by to tak bylo ještě víc, kdyby byla velká část vašeho těla plně zkultivována. Je to proto, že zbytek vašeho těla by byl ve Třech říších a slabý, zatímco ta buňka je životem vysoké úrovně a silná. Takže by ovládla celou vaši mysl a vaše mluva a chování by nebyly lidské – byly by božské.“ (Vyučování Zákona na konferenci v Evropě, Frankfurt, Německo, 30. - 31. 5. 1998)

Myslím si, že mi Mistr, i když pouze na moment, odemkl nějakou buňku v mém těle, která dokázala převzít kontrolu nad mými činy a myšlenkami. V tom okamžiku se všechno stalo jasné a veškerá připoutání se stala slabá a bezvýznamná. Byla to tak úžasná zkušenost, že jsem se opravdu musel velmi snažit, abych se nepřipoutal k čemukoliv, co jsem cítil nebo viděl, protože jsem stále člověk, který zažívá věci.

Chápu to tak, že Shen Yun umožňuje lidem spojit se se svým pravým já, ačkoliv to diváci možná stále nevědí, v jiných dimenzích jsou přivedeni do nebe. Jakmile skončí náprava Fa, bude brána uzavřena a vnímající bytosti již nebudou mít více příležitostí k záchraně.

Doufám, že se všichni budeme snažit zachránit co nejvíce lidí před uzavřením nebeských bran, protože všichni přišli získat Fa, a my jsme jejich jediná naděje na spásu.

Své sdílení bych chtěl ukončit Mistrovou básní:

Opona se otevírá, a je tam ráj
Božstva, Buddhové, Bódhisattvy, příznivé mraky
Vznešené nástroje zahajují nebeskou hudbu
Stuhy se třepetají, nebeské krásky tančí
Vadžrové, Arhati a nebeští Králové jsou zde
Pozadí je jako duha, intenzita okamžiku velkolepá
Srdce diváků jihnou v milosrdném světle Fa
Mocné pole energie, pět tisíc ohromených očí
Je to spíše sen než představení
Je to sféra, kde nebeské bytosti jsou hned vedle
Lidé se cítí za tu cestu vděčni, jako by byli právě spaseni
Muset čekat na představení další rok se zdá tak těžké

(Hong Yin III, Sledování Shen Yun, 21. 1. 2006)

Děkuji Mistře a děkuji vám, spolupraktikující. Chci také upozornit, že vše, co jsem napsal, jsem zažil na své úrovni, a všichni bychom měli brát zlehka, co kdo vidí v jiných dimenzích. Prosím, laskavě poukažte, jestli v mém pochopení není něco v souladu s Fa.

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/13/164254.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.