Kultivační zkušenost: Práce v médiích (1. část)

Od praktikující Falun Dafa z Koreje

(Tato zkušenost byla přednesena na Konferenci Fa v New Yorku 2017.)

Zdravím ctěného Mistra! Zdravím spolupraktikující!

Je 25. výročí Mistrova vyučování Dafa veřejnosti. Nejdřív bych ráda vyjádřila Mistrovi své upřímné díky. Zároveň je mi ctí, že se s vámi mohu podělit o své kultivační zkušenosti na této velkolepé konferenci. Jsem praktikující Falun Dafa z Jižní Koreje a pracuji jako producentka a moderátorka v NTDTV v New Yorku.

V roce 2005, když jsem studovala v Číně, mně moje máma dala knihu Zhuan Falun a takto jsem se seznámila s Dafa.

V roce 2007 Shen Yun poprvé navštívil Jižní Koreu a já jsem jej doprovázela jako překladatelka. V tom čase jsem se začala usilovněji kultivovat.

V létě roku 2008 jsem se přestěhovala do New Yorku, kde jsem začala pracovat v NTDTV jako překladatelka a editorka a poté jako zástupkyně pro koordinaci, producentka a moderátorka. Za uplynulých devět let jsem nikdy neopustila NTDTV, bez ohledu na to, jak těžké to bylo. Svoje dvacetiny jsem strávila v tomto dramatickém čase usilovně studujíc Fa a snažíc se držet krok.

Bylo to velmi náročné období. Bez Mistrova požehnání a pomoci od Dafa bych zřejmě nevydržela ani minutu. Od roku 2014 jsem začala moderovat zábavný program o korejské popkultuře a osobnostech.

Dnes bych se ráda podělila o své kultivační zkušenosti z práce na tomto programu.

Neustálé vzdávání se sebe a následování cesty uspořádané Mistrem

Začátkem roku 2014 se v NTDTV udály mnohé změny. V tom čase jsem pracovala na módním programu, který představoval luxusní značky. Nový generální ředitel vydal všem programům nová nařízení. Vznikly mnohé konflikty a různé názory. Aby toho nebylo málo, moje moderátorka nemohla pokračovat v práci z osobních důvodů.

Můj nadřízený se mě zeptal, jestli bych tu práci za ni mohla vzít, že by mohlo být zajímavé mít korejskou moderátorku, která představuje korejskou kulturu v čínštině. Okamžitě jsem to odmítla. Byla jsem ochotná dělat cokoliv, jen ne postavit se před kameru. Jsem stydlivá a je pro mě těžké komunikovat s lidmi, kteří nejsou můj typ. Připadalo mně nemožné veřejně vystupovat.

Jakkoliv mě můj nadřízený přesvědčoval, svoje rozhodnutí jsem nezměnila. Moje máma, která je také praktikující, mně řekla: „Nic se neděje náhodou. Neměla bys jen říct: ‚Nemám to ráda,‘ nebo ‚Nedokážu to.‘ Proč to nevyzkoušíš? Co když je to uspořádání Mistra?“ Nadřízený mě požádal, abych udělala krátké zkušební video. Když by nedopadlo dobře, nechali by to být.

Pracovala jsem tedy tři týdny na přípravě představení populárního korejského drama z mého pohledu a udělala jsem z toho video na YouTube. Jsem typ člověka, který si dá záležet na každém detailu, od místa natáčení až po scénář. Každý den jsem s pomocí nadřízeného nacvičovala 8minutový scénář a zapamatovala si každé slovo. Protože jsem měla pomalý počítač, často jsem musela upravovat video až do půlnoci.

Myslela jsem si, že to bude první a zároveň poslední video, které jsem moderovala, takže jsem neměla žádná očekávání ohledně výsledku.

K mému překvapení už první den shlédlo video mnoho lidí. A když to ještě nebyl ani měsíc, vidělo ho více než 300 000 lidí. Nadřízený byl velmi spokojený a i od kolegů jsem dostala dobrou zpětnou vazbu. Já jsem se ale šťastně necítila.

Nadřízený chtěl začít plánovat program, ale já jsem nebyla připravená. Jiný nadřízený si ale myslel, že můj vzhled a moje čínština nejsou dost dobré na to, abych dělala moderátorku. Lidé v mém okolí měli různé názory. Začali tedy hledat novou kandidátku a na moji pozici vyzkoušeli čtyři moderátorky.

Já jsem to hlavně ani nechtěla dělat a najednou mě lidé ze všech stran kritizovali a komentovali. Byla to dobrá zkouška mého charakteru.

I když jsem se snažila k tomu přistupovat jako k dobré příležitosti ke kultivaci, nebylo to jednoduché. Po dlouhém rozmýšlení jsem chtěla i z NTDTV odejít, dokončit vysokou školu a víc se soustředit na osobní kultivaci.

Jenže kdybych odešla, neměli by nikoho na produkci a taky společnost nechtěla, abych odešla. Požádala jsem Mistra o požehnání a doufala, že najdu tu správnou cestu. Kvůli tomu, že jsem byla „tak velmi neochotná to dělat“, nedokázala jsem najít směr a cítila se ztracená. Mezitím byl sestaven tým, který začal s novým programem. Našli novou moderátorku, ale odezva nebyla tak dobrá jako při zkušebním programu s mou průměrnou čínštinou.

Najednou všichni chtěli, abych já byla tou moderátorkou. Byla jsem velmi zmatená. Promluvila jsem si s praktikujícím, který mě dobře znal. Stále si pamatuji, o čem jsme spolu sdíleli. Řekl: „Svou kultivaci si neuspořádáváš ty sama, ale Mistr.“ Tato slova mě probudila. I když jsem si opakovala slova „kráčet cestou uspořádanou Mistrem“, stále jsem si nebyla úplně jistá. Možná to bylo na to, abych se zbavila připoutání ke strachu a k tomu, že něco nemám ráda. Teď, když jsem se k tomu osvítila, neměla bych to odmítat.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348327.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163888.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.