Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Zbavení se nenávisti a kultivace soucitu (2. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110812-Zastaveni-vlivu-Komunisticke-strany-Ciny-Zbaveni-se-nenavisti-a-kultivace-soucitu-1-cast.html

Vidět dobrotu u ostatních praktikujících a používat laskavost na ovlivnění ostatních

Znám jednu starší praktikující, která měla konflikty se svojí rodinou, a proto chtěla na chvíli zůstat u jednoho mladého praktikujícího. Ten to ale odmítl a stěžoval si na ni před mnoha dalšími praktikujícími. Ti pak na její stranu začali dělat všechny možné komentáře.

Tu praktikující to nahněvalo a dále se už nechtěla kultivovat.

Mohl jsem vidět, jak se ty stížnosti na ni mění na černou látku. Ta pak oddělovala jednotlivé praktikující. Vždy, když nějaký praktikující souhlasil s tím mladším praktikujícím a začal také s negativními komentáři, do jeho dimenzionálního pole vstoupila skupina netvorů podobných ptakopyskům a ti se pak hned začali rozmnožovat. Kvůli tomu, že tito praktikující nekultivovali dobře svoji řeč, začali vytvářet čím dál více karmy.

Mistr řekl:

„Karma se vytvořila tím, že člověk konal špatné skutky v tomto životě nebo v životech minulých. Například zabíjení, využívání druhých, narušování zájmů jiných lidí, pomlouvání někoho za jeho zády, nepřátelství k někomu a tak dále, to všechno může vytvořit karmu.“ (Falun Gong, Kapitola III, Kultivace charakteru, Karma, Původ karmy)

Pokud by tato starší praktikující kvůli těmto konfliktům opravdu vzdala svoji kultivaci, všechny životy, které zastupuje, by byly zničeny, včetně ní. Jak vážná záležitost to je! Namísto pomlouvání bychom si ostatních měli spíše vážit a podporovat je spravedlivými myšlenkami.

Tito dva praktikující byli ve skutečnosti v předchozím životě matkou a dcerou. Mistr použil tento konflikt, aby vyřešil jejich karmické vazby, a mohli si tak zlepšit svůj charakter. Byla to také příležitost pro ostatní praktikující. Všechno, co se kolem nás děje, souvisí s naší kultivací.

Mistr řekl:

„Někteří se dokonce pořád utvrzují: ‚Ach, proč se tento člověk chová pořád tak zle? Proč se všemi jedná tímto způsobem?‘ Existují i tací, kteří říkají: ‚Všichni ostatní si na něho stěžovali.‘ Mám-li já jako Mistr k tomu něco říct, pak říkám, že jste jednali špatně všichni. Kdybyste už nikdo neměl tu připoutanost chtít slyšet něco příjemného, kdybyste byli všichni zvládli to, že když vám nadávají, tak vaše srdce zůstane nepohnuto, podívejte se jen, zda byste se ještě tak chovali. Právě, protože máte ještě všichni tuto připoutanost, mohou existovat ještě faktory, které pohnou vaším srdcem. Právě proto, že se tato připoutanost u vás projevila, máte tyto antipatie. Protože máte tuto připoutanost vy všichni, dochází u vás k tomu tehdy, když mají všichni averzi vůči tomu člověku, který pohnul vaším srdcem. Kdybyste vy všichni při prudké výměně slov mohli udržet svá srdce v klidu a srdce by nebylo vůbec pohnuto, podívejte se, zda by takové faktory vůbec ještě existovaly.“ (Vyučování Fa na konferenci Fa v Chicagu, 23. 5. 2004)

Během konfliktů jsem tu starší praktikující třikrát navštívil. Byla velmi rozrušená a nechtěla se vrátit do studijní skupiny. Povzbuzoval jsem ji, že se může kultivovat alespoň doma.

Bylo pravdou, že stále měla lidské myšlenky a potřebovala se zlepšit. Ale mohl za to také náš špatný postoj s nedostatkem soucitu, co jí bránilo v návratu do skupiny.

Byl jsem svědkem toho, jak se jednomu praktikujícímu, který nebyl moc vítán v mnoha studijních skupinách, protože stále dokola přerušoval čtení, povedlo nakonec zlepšit, když ho přijala nová studijní skupina, která mu nic nevyčítala a zacházela s ním s laskavostí.

Ostatní praktikující jsou naším zrcadlem. Když vidíme, že nejsou racionální, lžou nebo nad sebou ztrácejí kontrolu, musíme se dívat dovnitř. Pokud budeme skutečně dělat věci podle Mistrových požadavků, vše se změní k lepšímu!

Mistr řekl:

„Když se setkáte s utrpením, tento velký soucit vám je pomůže překonat.“ (Falun Gong, Kapitola III, Kultivace charakteru, Karma, Odstraňování karmy)

„Takže bez ohledu na prostředí nebo okolnosti, za kterých se dostanete do problémů, musíte si při vypořádávání se se vším udržovat soucitné a milosrdné srdce. Jestli nedokážete milovat svého nepřítele, pak nemůžete dosáhnout Dovršení. Proč tedy, když vás obyčejný člověk rozzlobí, mu nemůžete odpustit?! A místo toho se hádáte a bojujete s ním jako obyčejný člověk? Netýká se tohle také vzájemného jednání mezi praktikujícími?“ (Vyučování Fa na Fa konferenci v Austrálii, Sydney, 2. – 3. 5. 1999)

Zlepšování se společně

Naše kultivační prostředí je velmi drahocenné a posvátné. Měli bychom si vzájemně pomáhat a navzájem se podporovat. Toto je něco, co přesahuje jakýkoliv vztah v lidském světě.

Když dokážeme opustit připoutání k sobě a rozšířit svá srdce, konflikty nebo nenávist mezi praktikujícími zmizí. Doufám, že se všichni dokážeme navzájem zlepšovat na základě Fa, odstranit mezery mezi sebou a skutečně vytvoříme jedno tělo, abychom dokončili poslední etapu naší kultivační cesty.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/23/330255.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/1/159775.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.