Česká republika/Pardubice: Petiční akce na Slavnostech perníku

V pondělí 8. května 2017 se jako již tradičně konaly v Pardubicích Slavnosti perníku. Na pardubickém zámku čekal na rodiny s dětmi bohatý program: pohádková představení, zdobení perníčků, malování obrázků perníkové chaloupky či kurzy Baby Jagy v sedání si na lopatu a letu na koštěti, dále pak kejklířská dílna, šermířská vystoupení a samozřejmě velká nabídka perníkářů.

Této události, která se konala již po šestnácté, se zúčastnili také praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu), aby oslovili návštěvníky.

Slavnosti se jako vždy těšily velkému zájmu ze strany veřejnosti, k čemuž přispělo i krásné slunné počasí, a tak kolem petičního stolku praktikujících prošlo mnoho lidí, kteří si brali pravdu objasňující letáčky, naslouchali praktikujícím, sledovali ukázky cvičení a také podepisovali petici odsuzující stále probíhající genocidu praktikujících Falun Gongu v Číně.

 

Jedna paní, psycholožka, si po rozhovoru s praktikující zakoupila knihu Zhuan Falun, hlavní dílo Falun Gongu, aby se o praxi dozvěděla víc.

Petici podepsal i jeden nevidomý pán, kterému manželka pomohla navést ruku.

Praktikující také během akce rozdali několik kontaktů na sebe, pro zájemce, kteří by se Falun Gongu rádi věnovali.

 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.