Česká republika/Uherský Ostroh: Účast na festivalu Bylinkové dny

Bylinkové dny je ezoterický festival, který se pravidelně koná v městečku Uherský Ostroh v krásných prostorách místního zámku. Letos již 12. ročníku se zúčastnili také praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu). V neděli 7. května 2017 představili pomocí přednášky Falun Gong, jeho původ, kořeny a principy a také seznámili posluchače s probíhající perzekucí v Číně a se základy cvičení.

Druhý den dopoledne pak praktikující učili zájemce po skupinkách, jak se Falun Gong cvičí. Výuka probíhala hlavně na zámeckém nádvoří, kde cvičenci upoutávali pozornost ostatních návštěvníků. Řada účastníků cvičení na konci komentovala, že cítili přítomnou energii, někteří překonali bolest, kterou by jindy nesnesli, a většina vyjádřila zájem si cvičení zopakovat. Zacvičit si ve volných chvílích přišli i někteří stánkaři.

 

Ale i ti, kteří cvičit nemohli nebo nechtěli, se od ostatních praktikujících dozvěděli, co to Falun Gong je, o jeho pronásledování, a maminky s dětmi si mohly vyzkoušet výrobu papírových lotosků. Lidé byli dychtiví dozvědět se víc, byli velmi vnímaví a svými podpisy pod petici vyjádřili své přání perzekuci v Číně ukončit.

 

Návštěvníky zaujal také pozitivní vliv cvičení na zdraví, ocenili bezplatné předávání systému, bez registrace, členství či jiné administrativy, nebo vliv Falun Gongu na vlastní zlepšování člověka podle principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Kromě vlastnoručně vyrobených lotosků a pozitivního dojmu z Falun Gongu si lidé odnesli rovněž kontakty, aby se mohla založit další cvičební místa.

Ale ne každý, kdo navštívil Bylinkové dny, měl záměr bylinky nakupovat. Přišla paní, která na tuto akci zavítala hlavně kvůli Falun Gongu, který ji na plakátě na Bylinkové dny nejvíce zaujal. Nejdřív praktikující nemohla nikde najít, a když je našla, měla velkou radost. Při učení se cvičení ji se zájmem sledoval i její manžel.

Celou akci provázela velmi příjemná a poklidná atmosféra, kterou cítili všichni přítomní návštěvníci.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.