Tchaj-wan/ Pingtung: Obyvatelé malého tchajwanského městečka přivítali Falun Gong při novoročních oslavách

Praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) z města Pingtung byli pozváni na novoroční oslavy, které se konaly 31. prosince 2016 v Tung Chaochow v Pingtungu. Součástí oslav byly i průvod a představení.

Pan Chung Ming-ťiang, starosta města, který razantně odsuzuje pronásledování Falun Gongu v Číně, praktikující přivítal slovy: „Pokaždé, když vidím praktikující Falun Gongu, cítím vůči nim ve svém srdci respekt. Principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti jsou něčím, co bychom měli následovat. To je to, co naše společnost potřebuje.“

 
Pochodový orchestr Tchien Kuo při novoročních oslavách

 
Praktikující Falun Gongu při představení

 
 
Průvod praktikujících Falun Gongu

 
Obyvatelům města se průvod velmi líbil

 
Pan Chung Ming-ťiang, starosta města: „Principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti jsou pro mě vzorem. Jsem spřízněn s těmito zásadami a přeji si, aby naše město bylo místem soucitu.“

Pan Chung Ming-ťiang, starosta města, poděkoval praktikujícím za jejich vynikající výkony. „Každý praktikující byl plný energie a tak šťastný. Myslím, že to je proto, že uznávají zásady Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Jejich úsměvy poukazují na upřímnost a soucit. Jsou naším vzorem,“ podotkl.

„I když necvičím Falun Gong, mám z této praxe velmi pozitivní dojem. Praktikující se snaží přinést pozitivní a zdravé poselství naší společnosti. Zejména praktikující v Číně jsou schopni nevzdat se své víry i tváří v tvář těžkému pronásledování. Jsem vždy dojat jejich dušemi.“

Dr. Čchang, místní lékař, který sledoval průvod, poznamenal: „Mám příbuzné, kteří praktikují Falun Gong. Jsou to velmi laskaví a zodpovědní lidé.“

„Principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti jsou přínosem pro naši společnost. Komunistická strana by je neměla potlačovat. Byl jsem opravdu naštvaný, když jsem viděl komunistické následovníky na Tchaj-wanu, kteří obtěžovali praktikující. Chci pomoci praktikujícím, když čtu takovéto zprávy.“

„Praktikující nevěří v násilí, a tak se nemohou bránit,“ řekl Dr. Čchang. „Naši policisté by je měli chránit.“

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/3/340376.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/5/161024.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.