Česká republika/Kladno: Společné setkání praktikujících Falun Dafa v Kladně. Praktikující z Vietnamu a České republiky uctivě přejí Mistrovi Li šťastný nový rok

Praktikující Falun Dafa z Vietnamu a České republiky se 8. ledna 2017 sešli v Kladně, aby společně studovali učení Falun Dafa a sdíleli své zkušenosti z praktikování kultivace. O své zkušenosti se podělili jak praktikující-veteráni, tak i nováčci, kteří s nadšením přijali možnost být pospolu v harmonickém prostředí.

Při příležitosti tohoto setkání všichni zúčastnění vyjádřili upřímné přání do nového roku panu Li Hongzhi, zakladateli Falun Dafa.

 
Praktikující Falun Dafa z Vietnamu a České republiky uctivě přejí Mistrovi Li šťastný nový rok!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.