Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Žádostivost je mocným nástrojem využívaným starými silami na zničení praktikujících (4. část)

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110754-Zastaveni-vlivu-Komunisticke-strany-Ciny-Zadostivost-je-mocnym-nastrojem-vyuzivanym-starymi-silami-na-zniceni-praktikujicich-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110755-Zastaveni-vlivu-Komunisticke-strany-Ciny-Zadostivost-je-mocnym-nastrojem-vyuzivanym-starymi-silami-na-zniceni-praktikujicich-2-cast.html
3. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110756-Zastaveni-vlivu-Komunisticke-strany-Ciny-Zadostivost-je-mocnym-nastrojem-vyuzivanym-starymi-silami-na-zniceni-praktikujicich-3-cast.html

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Poškození obrazu Dafa

Mistr řekl:

„Největší problém je, že ničemná ČKS ničí lidskou morálku. ČKS ví, že Falun Gong učí Zhen-Shan-Ren a učí lidi, aby byli dobří, takže ona naopak učí lidi, aby byli zlí, zvláště ohledně vztahů mezi příslušníky opačného pohlaví. Víte, do jaké hloubky upadla čínská společnost? Je strašlivě zvrácená – je to společnost, která se stala naprosto mravně zvrácenou. Čisté mladé děvče, nevinné děvče, je v dnešních dnech opravdu těžké najít. Proč se to stalo tak zlé? Nechce ČKS jednoduše lidi zničit? Nechtějí se učedníci Dafa vykultivovat zpět ke svému původnímu já? Proč v tomto ohledu nedáváte na sebe pozor? Chcete se stát zkaženými spolu se společností, spolu se zlou ČKS? Není to vážný problém? Když se podíváme na věci z tohoto úhlu pohledu, jsou lidé v Číně stále v lidském stavu? Není to vážné? Učedníci Dafa mají zadržet a zastavit úpadek světa! Jde o to, nedovolit lidstvu klesnout dolů, takže proč jste vy sami po dlouhou dobu nedokázali z toho vystoupit? Rozhodně tomu musíte věnovat pozornost!“ (Učení Zákona na Konferenci Zákona v New Yorku, Manhattan, otázky a odpovědi, 7. 4. 2007)

V Číně i v zámoří se vyskytují praktikující, kteří dělají špatné věci a přinášejí škodu dobrému jménu Dafa. Jejich chování dosáhlo děsivé úrovně a není to ani možné dát na papír. Každý je z toho velmi smutný.

Znám praktikujícího, který vlastní čínskou lékařskou kliniku. Nikdy nechodil do školy, avšak Mistr mu dal moudrost a jeho klinika pak byla velmi úspěšná. Dopustil se však chyb ve vztahu s opačným pohlavím, a tak mu Mistr jeho moudrost odebral. Jeho klinice se následně přestalo dařit a on přišel o milion jüanů. Vzhledem k tomu, že nekráčel po cestě uspořádané Mistrem, začaly do něj zasahovat staré síly. Byl zatčen a odsouzen na deset let.

Během jeho věznění se jeho spravedlivé myšlenky vytratily, a dokonce vzdal kultivaci. Viděl jsem, jak svět, který reprezentoval, explodoval.

Mistr se ho však nevzdal, vytvořil pro něj nový svět a požádal mě, abych na něj vysílal spravedlivé myšlenky. Doufal, že ten praktikující se začne dívat dovnitř a rozpustí zlo. Prvním krokem mělo být zbavení se žádostivosti.

Mistr se praktikujících nevzdává

Zradit své rodiny je nezodpovědné k jejich vnímajícím bytostem a nevážení si možnosti kultivovat zanechá některé praktikující v budoucnosti v temnotě a depresi po dlouhou dobu. Oddávají se tělesným potěšením a pocitům, vyhledávají fyzické vzrušení a vzdalují se od Fa.

I když stále dělají tři věci, ztratili už moc udělenou Dafa. Plýtvají zdroji a časem poskytnutými Dafa. Jak by mohli mít schopnosti na záchranu lidí?

Někteří stále mají svědomí a mají pocit viny, ale nedokáží opustit strach. Mají pocit, že zradili Mistra a Fa, takže se u nich rozvine připoutání k depresi a lítosti. Někteří z nich to už úplně vzdali. Někteří však stále předstírají a snaží se zakrýt své nečisté činy.

Kdy přestanete klamat sebe a druhé? Mistr může vidět vše, co je ve vaší mysli! Troufnete si stále tvrdit, že respektujete Mistra? Jak se podíváte Mistrovi do tváře? Kdyby nebylo ochrany Mistra, váš život by byl už dávno ukončen starými silami. Kam si myslíte, že by vás měl Mistr umístit?

Mistr řekl:

„Učedníci Dafa: Dávno jsem řekl, že žádostivost je osudovou překážkou, kterou praktikující každopádně musí překonat. Ti lidé jsou příliš ovládáni běžnými lidskými pocity a city. Jestliže se nedokáží vytáhnout ani z této malé věci, potom se bude zdát, že staré síly měly tehdy uspořádat, aby je dali za vězeňské stěny v Číně a pouze za těchto podmínek by se napravili, je to tak? Podívejme se, jak byste se chovali v takovém brutálním prostředí. Jste takoví, protože je váš život příliš pohodlný? Všichni ti, kteří neodstraní tuto připoutanost a pokoušejí se najít výmluvy, aby ospravedlnili své chování, jen podvádějí sami sebe – neudělal jsem pro vás žádná zvláštní uspořádání.“ (Vyučování Zákona na konferenci Dafa v Západním USA, Los Angeles, otázky a odpovědi, 28. 2. 2004)

Mistr mi dal náznaky. Požádal mě, abych se nedíval na tyto praktikující shora. Jsou v takovém průšvihu, protože nestudovali Fa, nebo studovali Fa, ale opravdu se nekultivovali, takže staré síly zneužily jejich mezery. Měli bychom jim věnovat více pozornosti a pomáhat jim. S Mistrem a Fa, tak dlouho, jak budete sami sebe napravovat, stále máte příležitosti. Ale čas je omezený. Zda to můžete zvládnout, záleží jen na vás.

Víte, že Mistr se vás nikdy nevzdá? Mistr čeká, abyste se probudili, očistili a šli po spravedlivé cestě. Ale musíte to být vy, kdo udělá první krok, musíte mít odvahu čelit své minulosti, musíte o tom otevřeně sdílet s ostatními a okamžitě napravit své chyby.

Probuzení, vzájemná pomoc, společné zlepšení

Mistr řekl:

„Kultivace je o mysli lidí, o změně způsobu uvažování. Tak, jak čisté vaše myšlenky jsou, takový je váš Stav dosažení.“ (Zhuan Falun Fajie – Vysvětlení Zákona Zhuan Falunu, Učení Fa a zodpovídání dotazů v Zhengzhou)

„Ren, o kterém mluvíme my, je o omezování vašich různých tužeb a připoutání, abyste měli méně zbytečných mrzutostí.“ (Zhuan Falun Fajie – Vysvětlení Zákona Zhuan Falunu, Učení Fa a zodpovídání dotazů v Guangzhou)

„Když se budete zlepšovat tímto způsobem, to, co budete dělat s čistým srdcem, bude to nejlepší a nejsvatější.“ (Podstata dalšího pokroku, Další porozumění, 9. 9. 1996)

„Čo je človek? City a túžby napĺňajú telo.
Čo je božstvo? Ľudské srdce už neexistuje.
Čo je Budha? Súcit a cnosť sú nesmierne.
Čo je Tao? Čistá a pokojná opravdivá bytosť.“

(Hong Yin, Rozdiel medzi človekom a osvietenou bytosťou, 10. 11. 1995)

Je pro nás nesmírně důležité, abychom očistili své myšlenky a chování, zbavili se žádostivých tužeb a napravili se. Pouze pokud budeme mít čisté myšlenky, můžeme dělat tři věci dobře.

Mnoho praktikujících si vyvinulo symptomy nemoci nebo byli vězněni a mučeni. Někteří z nich dokonce zemřeli. Mnoho takových případů se stalo kvůli žádostivosti.

Ti, kdo pokračují v dělání chyb, neposlouchají Mistra. To otevírá dveře starým silám. Mnoho praktikujících bylo tímto způsobem zničeno. Musíte se probudit a vzít si ponaučení k srdci.

Zjistil jsem, že zlo se zaměřuje na naše srdce. Všichni bychom měli vysílat spravedlivé myšlenky, aby se zlo rozpadlo. Toto je také test pro nás. Musíme vytvořit jednotné tělo, navzájem si pomáhat a společně se zlepšovat.

Pojďme všichni dobře studovat Zákon, dívejme se dovnitř a opravujme se. Mistr a spravedliví bohové budou pozorovat a chránit nás. Pokud se budeme opravdově kultivovat, nic zlého se nás neodváží pronásledovat.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/28/330260.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159836.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.