USA/Texas: Tři zákonodárci státu Texas představují veřejnosti Falun Gong a posílají blahopřání

Tři zákonodárci státu Texas, pan Allen Fletcher (130. okres), pan Harold Dutton (142. okres) a pan Dan Huberty (127. okres), poslali blahopřání praktikujícím Falun Gongu (Fa-lun Kungu) k 17. výročí Mezinárodního dne Falun Dafa.

Státní zákonodárci uznali pozitivní dopad, který Falun Gong přinesl společnosti v podobě zlepšení zdraví i morálky a prohloubil chápání lidí ohledně života, lidstva a vesmíru. Chválili odhodlání a odvahu praktikujících, že zastávají hodnoty Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, i když se potýkají s těžkým pronásledováním.

 
 
Pan Allen Fletcher a jeho blahopřání

 
 
Pan Harold Dutton a jeho rezoluce

 
 
Pan Dan Huberty a jeho ocenění

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/a119930-USA-Texas-Drei-Abgeordnete-machen-den-Welt-Falun-Dafa-Tag-offentlich-bekannt-und-schicken-Gluckwunsche.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.