Česká republika/Zlín: Objasňování pravdy o perzekuci Falun Gongu obyvatelům Zlína

V pondělí 11. dubna 2016, po více než půl roce, skupina praktikujících Falun Gongu (Fa-lun Kungu) opět přijela do Zlína – do města zeleně, obuvi a filmu.

Na velmi frekventované ulici praktikující rozložili bannery s vyobrazením toho, co Falun Gong je, a jak a proč je již více než šestnáct let pronásledován v Číně vládnoucím komunistickým režimem. Praktikující předváděli cvičení Falun Gongu za doprovodu klidné meditační hudby a také kolemjdoucím nabízeli informační letáčky. Součástí této akce byl i sběr podpisů na petici, která zločiny komunistické strany páchané na následovnících Falun Gongu razantně odsuzuje. Tu řada kolemjdoucích bez váhání podepsala. Kromě podpisu často lidé vyjadřovali soucítění s pronásledovanými.

Například jedna starší paní, která dostala informační letáček hned ráno, se před skončením akce vrátila s tím, že se jí velmi dotklo utrpení, které musejí praktikující v Číně snášet, a že by ráda pomohla alespoň svým podpisem na petici. Než odešla, řekla: „Velmi vám děkuji za to, co děláte, že těmto nevinným lidem pomáháte, a že jsem se o tom mohla díky vám dozvědět. Budu tyto informace šířit dál.“ Takováto slova zahřejí na duši.

 
 
 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.