Návod na skládání lotosových květů

Papírové lotosové květy v sobě nesou jednoduchost a vnitřní kouzlo, proto si je praktikující Falun Gongu často vybírají, aby jimi ukázali krásu a čistotu Falun Gongu a jeho ušlechtilých principů: Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Skládáním lotosových květů a jejich rozdáváním se děti po celém světě zároveň mohou zapojit do akce „lupínky míru“. Pomohou tak upozornit další o utrpení nevinných lidí, kteří jsou v Číně krutě pronásledováni za svou víru ve Falun Gong.

 
Obr. 1 Hotový lotosový kvítek

Na složení lotosového květu potřebujeme: barevné papíry, gumičku nebo silnější nitku a záložku (záložku můžeme nahradit papírkem, na který napíšeme vzkaz).

Příprava barevných papírků

Nastříháme nebo nařežeme dvanáct kousků barevných papírků o rozměru 13,5 x 7,5 cm. Na papír formátu A4 se takových papírků vejde přesně šest (obr. 2). Rozměry papírků se případně dají upravit podle toho, zda chceme mít kvítek větší nebo menší.

Osm kousků papírků (například červené barvy) použijeme na dvě vrstvy lupenů květu a zbylé čtyři kousky papírků (například zelené barvy) použijeme na listy.

 
Obr. 2 Rozložení papírků na formát A4

Postup při skládání okvětních lístků

Papírek složíme napůl podél delší strany. Potom složíme všechny čtyři rohy směrem ven, jako bychom dělali lodičku (obr. 3). Nakonec přeložíme dvě delší strany papírku směrem ven, aby se okraje dostaly ke středu (obr. 4). Výsledný list je na obr. 5. Tímto způsobem složíme všech osm kousků papírků na okvětní lístky.

 
Obr. 3 Skládání lístků, krok 1

 
Obr. 4 Skládání lístků, krok 2

Postup při skládání listů

Skládání spodních listů je velmi podobné skládání okvětních lístků, jen s tím rozdílem, že papírek skládáme směrem dovnitř. Postupujeme takto: Papírek složíme napůl podél delší strany. Potom složíme všechny čtyři rohy směrem dovnitř a přeložíme dvě delší strany papírku směrem dovnitř, aby se okraje dostaly ke středu. Výsledný list je na obr. 6. Tímto způsobem složíme všechny čtyři kousky papírků na listy.

 
Obr. 5 Složený okvětní list

 
Obr. 6 Složený spodní list

Vytvoření listo-lupenů

Na složený list položíme nejprve jeden lístek květu a potom ještě druhý lístek květu. Druhý lístek květu musí zakrývat první lístek květu, tedy přeložené podélné části prvního lupenu jsou pod druhými okvětními lístky (obr. 7). Takto postupujeme i pro další listy a lupeny, spolu takto poskládáme čtyři listo-lupeny. Tyto čtyři listo-lupeny si položíme k sobě a uprostřed je spolu převážeme hrubší nitkou nebo upevníme gumičkou (obr. 8).

 
Obr. 7 Skládání jedné části listů

 
Obr. 8 Spojení všech částí listů

Vytvoření okvětní růžice a květu

Od svázaného středu rozložíme listo-lupeny do osmi směrů (obr. 9) a začneme skládat první vrstvu květu. Děláme to tak, že každý druhý lupen ohýbáme směrem nahoru ke středu (obr. 10). Do jaké míry lupeny ohneme, záleží na nás, někdy můžeme udělat květ více otevřený, jindy ho můžeme zavřít do poupěte.

 
Obr. 9 Vytvoření okvětní růžice

 
Obr. 10 Skládání první vrstvy květu

Složení všech vrstev květu a listů

Pokračujeme v ohýbání lupenů nahoru, nejprve zbylé čtyři lupeny z vrchní vrstvy a potom za sebou všechny lupeny ze spodní vrstvy (obr. 11). Když jsme poskládali okvětí, složíme listy. Listy příliš neohýbáme, pouze je mírně zploštíme (přehneme v opačném směru) a mírně zahneme nahoru (obr. 12).

 
Obr. 11 Složení všech vrstev květu

 
Obr. 12 Složení listů

Připevnění záložky se vzkazem

Na lotosový květ můžeme připevnit záložku se vzkazem pro člověka, kterému se lotosový květ chystáme dát. Nezapomeňte, musí to být pozitivní vzkaz, protože jen pozitivní vzkaz učiní váš kvítek krásnějším a hodnotnějším.

 
Obr. 13 Hotový lotosový kvítek

Zdroj: http://www.falungong.sk/index.php?article_file=top_line/vyroba_lotosovych_kvetov.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.