Polsko/Varšava: Polská Fa konference 2012 pro výměnu zkušeností ve Varšavě

Od praktikujícího Falun Dafa z Polska

Dne 10. listopadu 2012 se ve Varšavě konala Polská Fa konference pro výměnu zkušeností. Praktikující se sešli, aby si vyměnili své zkušenosti a aby společně sdíleli svá pochopení i postřehy ze své kultivační praxe.

Praktikující Jaš řekl, že není pověřencem Asociace Falun Dafa, ani oficiálním koordinátorem. Žije daleko od Varšavy, kde je malý počet praktikujících, a přesto si celkem jasně uvědomuje, jaká je jeho kultivační cesta. Pro praktikujícího Falun Dafa v době nápravy Fa je jedinou kultivační cestou podpora Falun Dafa.

Mistr také pro každého praktikujícího uspořádal cestu. S pevnou vírou v Mistra a v Dafa tak Jaš prolomil vrstvy překážek uvnitř společenství kultivujících i v okolním světě a podporoval a koordinoval aktivity v celém Polsku. Rozesílali také dopisy regionálním vládám na různých úrovních i různým náboženským společenstvím. Každá taková aktivita byla pro místní média přitažlivá, a tak se lidé v Polsku mohli dozvědět o Falun Dafa. Články z místních novin mnohdy přebírala i média na národní úrovni. S podporou ctěného Mistra byl účinek těchto aktivit posílen, avšak pořád ještě existuje mnoho aspektů, které musejí být napraveny a doplněny. Spolu s ostatními praktikujícími v Polsku se vynasnaží posílit sílu jednoty a vydat se na nové cesty k objasňování pravdy polské vládě.

Praktikující Mateusz posluchačům také sdělil svá pochopení. První je, že měl silné připoutání k uznání a slávě, byl závistivý a přesvědčený o tom, že se dobře kultivuje. Díval se na ostatní shora. Všechna tato připoutání se mu stala přítěží v přizpůsobování se Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti na své kultivační cestě. Poté, co byl nucen prožít bolestivý proces odstraňování těchto lidských připoutání, nalezl nakonec své pravé já a překonal překážky charakteru. Druhá zkušenost je, že jako praktikující, který dostal Fa později, si dal za úkol naučit se nazpaměť první čtyři lekce v knize Zhuan Falun.

Pan Chuang z Číny mluvil o svých kultivačních zkušenostech z nedávných aktivit při sbírání podpisů. V té době se stal i svědkem zázraků. Doktoři proti nuceným odběrům orgánů (DAFOH) iniciovali petiční kampaň, kde vyzývají OSN k prošetření násilného odebírání orgánů živým lidem v Číně. Pan Chuang podal žádost na povolení místa pro sbírání petičních podpisů. Ale všiml si, že taková žádost musí být podána dva týdny před konáním akce, takže mu nebylo dovoleno akci uskutečnit. Ale svou pevnou vírou, že „vše se děje pro Dafa“ a s Mistrovou podporou se nakonec uskutečnily všechny jeho snahy i přání: sbírání podpisů nebylo ani o jeden den oddáleno. Současně si pan Chuang v procesu sbírání podpisů povšiml, že počet podpisů se zvyšoval zároveň se zvyšováním charakteru praktikujících. Umožnilo mu to dojít k hlubšímu pochopení a významu kultivace.

Praktikující Doris prozradila, že kvůli mnoha povinnostem v domácnosti v posledních letech trochu kultivaci zanedbávala. Tím se u ní projevilo zesílení připoutání k pohodlí, což ji téměř od Falun Dafa odvrátilo. Až jí jednoho dne ctihodný Mistr dal upozornění: seděla sama v malé loďce na rozbouřeném tmavém moři a proud ji unášel pořád dál od obrovské lodi, která byla obsazená učedníky Falun Dafa. Tato scéna ji šokovala. Probudila se a uvědomila si zodpovědnost učedníků Dafa, kteří na tuto příležitost čekali tisíce let. Uvědomila si také, že se pořád ještě může kultivovat, přestože musí zvládnout hodně práce v domácnosti. Na čem záleží, to je zvýšení jejího charakteru. Tak Doris objevila svou pozici při nápravě Fa a opět se zařadila mezi praktikující.

Marie se kultivuje patnáct let. Sdílela své zkušenosti při kultivaci Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Získala názor, že nejen se vším v okolním světě se dá naložit s laskavostí, ale můžeme dobře zacházet i se všemi bytostmi uvnitř našeho těla. Mluvila o svých nádherných pocitech, kdy s bytostmi uvnitř svého těla komunikovala i o svých uspokojivých výsledcích, které dosáhla.

Nová praktikující Mirka sdělila ctihodnému Mistrovi své kultivační zkušenosti získané při kultivaci v Dafa. Její velkou snahou bylo zúčastnit se v tomto roce Evropské Fa konference, avšak mnoho rozličných problémů její snahu značně ztížilo. Zcela nečekaně byly všechny problémy vyřešeny den před odjezdem. Zázračným způsobem se vyřešil její finanční problém i problém uvolnění v práci. Byla ohromena onou neobyčejnou silou a krásou Falun Dafa.

Kolem patnácté hodiny Fa konference za srdečného potlesku skončila. Po konferenci studovali všichni přítomní učedníci Dafa Zákon a diskutovali v učebním místě na Varšavském náměstí. Dívali se do sebe, aby objevili své vnitřní nedostatky a pocítili své mezery. Slíbili si ještě lepší spolupráci při zvyšování celého těla Dafa.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201211/110982.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.