Evropská Fa konference pro výměnu zkušeností 2012: Moje osvícení o Shen Yun v Evropě

Ctěný Mistře, ctění spolupraktikující,

praktikuji Falun Gong asi šest let a mám otevřené třetí oko. Jednou, než jsem šel spát, jsem před sebou uviděl velké oko, které bylo tak skutečné jako cokoliv jiného v naší fyzické dimenzi. V jiných dimenzích jsem viděl spoustu scén; o některé z nich bych se s vámi rád podělil.

Mistr nám při schůzce pomohl s propagací Shen Yun

Když jsme se ženou měli důležitou schůzku v jednom Rotary klubu, kde jsme propagovali Shen Yun, objevily se technické problémy s projektorem. V té chvíli jsem měl silné spravedlivé myšlenky. Nejdřív se vynořil strach, ale snažil jsem se tyto myšlenky okamžitě potlačit a zachovat si klidné srdce.

Zvládl jsem to, a tak si kultivoval svůj charakter. V mysli jsem pak požádal našeho laskavého Mistra o pomoc a následně se v jiných dimenzích objevilo svaté světlo a božstva. O chvilku později technik problém vyřešil a my jsme mohli pokračovat v prezentaci. Z toho jsem se poučil, jak důležité je věřit v Mistra a že Mistr nám může pomoci se vším, pokud chceme zachránit vnímající bytosti a kultivovat si charakter.

Při objasňování pravdy lidem jsem si všiml, jak důležité je mít v srdci soucit. Čím víc jsem si v srdci přál vnímající bytosti zachránit, tím silnější bylo světlo vyzařované mým gongem v jiných dimenzích. Kromě toho byly zlé bytosti, které v jiných dimenzích sabotují záchranu vnímajících bytostí, tímto soucitem zničeny. Vědomá část těch lidí se probudila, a to byl pro ně rozhodující faktor k rozpoznání pravdy. Má slova pronikla do hlubokých vrstev vnímajících bytostí. Naopak, pokud převažovaly lidské myšlenky, nic takového tam nebylo. Uvědomuji si důležitost vlastního slitování při objasňování pravdy. Moje pravé já má soucitnou povahu.

Mistr řekl:

„Vidíme, že v tomto vesmíru se lidský život nevytváří v běžné lidské společnosti; stvoření skutečného života člověka se děje v prostoru vesmíru. Protože v tomto vesmíru existuje mnoho různých druhů hmoty schopných vytvořit život, mohou svým pohybem a vzájemným působením vytvářet život. Jinými slovy, nejpůvodnější život člověka pochází z vesmíru. Prostor vesmíru je od počátku dobrotivý a ztělesňuje povahové vlastnosti Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Opravdově vést lidi k vysokým úrovním)

Zkušenosti při sledování Shen Yun ve Frankfurtu v roce 2012

Když jsem v roce 2012 sledoval ve Frankfurtu Shen Yun, viděl jsem v jiných dimenzích mnoho věcí. Zatímco tanečníci tancovali, viděl jsem, že v jiných dimenzích jsou tam odpovídající Bohové a ti dělají stejné pohyby zároveň s tanečníky. Například, když tanečník představoval Buddhu, v jiné dimenzi tam byl ve skutečnosti přítomen Buddha. Když tanečnice předváděla nebeskou krásku, v jiné dimenzi tam ve skutečnosti byla nebeská kráska.

Když se na digitálním pozadí ukázaly božské síly, viděl jsem, že Mistrovo Tělo Zákona bylo v jiné dimenzi a opravdu se projevili jeho božské schopnosti.

Mistr řekl:

„Jak se vliv Shen Yunu zvětšuje, všichni lidé došli k uvědomění, že je to vynikající představení. Žádné představení pořádané dnes lidskými bytostmi se [mu] nemůže rovnat. Samozřejmě, neexistuje srovnání, protože, jak víte, na scéně jsou božské bytosti, které pomáhají účinkujícím, a může to lidem přinést spásu.“ (Učení Fa u příležitosti 20. výročí, New York, 13. května 2012)

Kromě toho jsem dvakrát nebo třikrát během představení cítil, jak mi tělem proudí teplý proud energie a ve všech dimenzích mi pročišťuje tělo. Krátce před koncem posledního výstupu se mi v dolní části břicha začal velice silně a rychle točit Falun. Bylo to tak silné, že jsem cítil, jak to mravenčí a v srdci jsem měl plno šťastných pocitů. Díky těmto zkušenostem jsem si uvědomil, že je Shen Yun opravdu něco výjimečného a posvátného a toto poznání mi zvýšilo charakter a spravedlivé myšlenky.

Shen Yun 2013 ve Vídni

Před pár týdny jsme měli v našem regionu propagační stánek o Shen Yun. Připravovali jsme všechno pro představení v roce 2013 a už jsme začali prodávat lístky. Při cestě ke stánku jsem si všiml něčeho zvláštního. Když jsem kráčel k obchodu, ucítil jsem, jak je moje tělo náhle velice lehké a všiml jsem si takového silného „postrčení“. Najednou jsem mohl jít rychleji než předtím. Bylo to, jako by mě tlačit dopředu vítr.

Když jsem dorazil do obchodu, uviděl jsem svým třetím okem, že do obchodního domu vlétlo mnoho nebeských bytostí a nebeské krásky rozhazovala květiny. Bylo to překrásné, pohnulo mě to k slzám a dojalo mě to. Také jsem viděl silné pole energie. Zjistil jsem, že vypadalo skoro jako na Fa konferenci v New Yorku v roce 2012, kde jsem viděl podobné věci. Moje pochopení toho, proč se objevili Bohové i u našeho propagačního stánku Shen Yun, je ten, že Shen Yun pochází přímo od Mistra a tohle byla energie Mistra. Jak jsem vstoupil do obchodu, na všech místech jsem viděl velice silné energetické pole. Toto pole bylo daleko silnější než u našich předchozích propagačních stánků Shen Yun. Bylo to něco, co jsem nikdy předtím nezažil.

Mistr řekl:

„V skutočnosti je stav predaja v určitej oblasti pravdivým a hmatateľným prejavom toho, ako dobre sa praktizujúci kultivovali a spolupracovali. Majster to nehovorí preto, že si myslí, že Shen Yun je veľmi dôležitý. Je to naozaj odrazom vašej kultivácie.“ (Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York, 7. júna 2009)

V posledních měsících jsem si dal opravdu hodně práce s tím, abych měl myšlenky o Shen Yun čisté. Věřím, že my v propagačním týmu dokážeme letos udělat všechno dobře. Abych svým spravedlivým myšlenkám pomohl, často se dívám na video Shen Yun, abych Shen Yun lépe pochopil a dívám se dovnitř, abych objevil připoutanosti, které jsem s ohledem na propagaci Shen Yun ještě neodstranil. Připoutanosti jsem nalezl, odstranil je, a tak byly moje myšlenky upřímné.

Zároveň jsme se v naší oblasti zlepšili ve studiu Fa. Všiml jsem si, že spolupráce mezi praktikujícími je také lepší.

Nakonec bych rád své sdílení ukončil básní z Hong Yin III.:

Opona se otevírá, a je tam ráj
Božstva, Buddhové, Bódhisattvy, příznivé mraky
Vznešené nástroje zahajují nebeskou hudbu
Stuhy se třepetají, nebeské krásky tančí
Vadžrové, Arhati a nebeští Králové jsou zde
Pozadí je jako duha, intenzita okamžiku velkolepá
Srdce diváků jihnou v milosrdném světle Fa
Mocné pole energie, pět tisíc ohromených očí
Je to spíše sen než představení
Je to sféra, kde nebeské bytosti jsou hned vedle
Lidé se cítí za tu cestu vděčni, jako by byli právě spaseni
Muset čekat na představení další rok se zdá tak těžké

(Hong Yin III., Sledování Shen Yun, 21. ledna 2006)

Děkuji vám!

Anglická verze: http://clearharmony.net/articles/201211/110565.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.