Evropská Fa konference pro výměnu zkušeností 2012: Moje kultivační zkušenosti z koordinování prodeje lístků na Shen Yun a vedení horké linky

Ctěný Mistře, drazí spolupraktikující,

jsem učedník Dafa z Berlína. Na konci roku 1999 jsem se se ženou zúčastnil setkání německých praktikujících. Soucitný Mistr mi pročistil tělo a já jsem zažil nádheru Dafa a vydal se na cestu kultivace. Jsem upřímně vděčný za to, že mi Mistr nabídl spásu!

Rád bych se podělil o své kultivační zkušenosti při pořádání představení Shen Yun v Berlíně v loňském roce.

Na jaře roku 2012 přijel Shen Yun do Berlína po třech letech přestávky. Všichni praktikující byli velmi šťastní a této příležitosti si vážili. Ujal jsem se koordinování práce na prodeji lístků a horké lince.

Ze začátku na linku volalo jen pár lidí a práci jsme dělili mezi několik praktikujících. Potom, jak se zároveň dělalo na mnoha dalších projektech, které vyžadují mnoho lidí, přemýšlel jsem, že bych poprosil praktikující, kteří málo vycházejí ven. Tím by vyšlo víc lidí a vyhnuli bychom se sporům o lidské zdroje s ostatními skupinami. Když jsem kontaktoval několik čínských praktikujících, všichni rádi souhlasili a brzy se utvořila malá skupinka.

Práce na horké lince však vyžadovala určité jazykové schopnosti, protože zákazníci se vyptávali. Proto jsem některým čínským praktikujícím pověděl, že mohou pomáhat pouze s prodejem lístků. Aniž by si stěžovali, pustili se do práce a vedli si dobře. Dojalo mě to.

Vysílání spravedlivých myšlenek k odstranění zasahování do diváků

Za pár dnů jsme spustili horkou linku a už volala jedna Číňanka, že si chce koupit lístky. Řekla, že přečetla spoustu článků v Epoch Times o hodnocení Shen Yun diváky a že to musí vidět. Také chtěla pozvat kamarádku, která žije v Berlíně. Jenže prý je zrovna v nemocnici a neví, jestli ji do té doby pustí. Požádala mě o rezervaci lístků. Řekl jsem jí: „Hned vám zarezervuji dva lístky, vy jen myslete na to, že chcete přijít a všechno bude v pořádku.“

Tři týdny před představením ji propustili, zaplatila za lístky a my jsme jí je poslali. Žije dvě hodiny cesty od Berlína.

Týden před vystoupením volala znovu a řekla, že její kamarádka nemůže přijet a ona nepojede také. Když jsem to uslyšel, věděl jsem, že je obětí zasahování. Povzbudil jsem ji, aby přišla, i když bude sama, takovou šanci si nesmí nechat ujít. Přitom jsem vysílal spravedlivé myšlenky. Pak řekla, že zkusí přijet s manželem.

Dva dny před představením volala znovu a jinému praktikujícímu řekla, že lístky ztratila. Jak jsem to uslyšel, volal jsem jí zpět a řekl jí, ať stejně přijde, že to zařídíme. Měl jsem v tom okamžiku velmi silnou myšlenku: „Tito dva lidé si nesmí nechat Shen Yun v Berlíně ujít.“ Když si pak přišla pro náhradní lístky, pověděla mi, že manželovi nebylo dobře a tak přijeli vlakem místo autem.

Měl jsem z toho velkou radost a zároveň jsem si uvědomil, jak těžké to Mistr má při záchraně vnímajících bytostí. Děkuji Mistrovi za jeho obrovský soucit.

Po představení byla ta dáma úplně unešená a poskytla jednomu z našich médií rozhovor.

Buďte ohleduplní ke spolupraktikujícím, sami se kultivujte

Jednou jsem potkal praktikující, která byla koordinátorkou. Když mě uviděla, bez přemýšlení řekla: „Vy jste tak zabraní do své práce, že dáváte Shen Yun bokem a ani nenabídnete pomoc!“ V té chvíli mě to zmátlo. Tato praktikující nikdy nic takového neřekla a ještě s takovým postojem. Kromě toho jsem všechno odložil a bral Shen Yun jako prioritu.

Doma jsem se zavřel a neodvážil jsem se podívat na Mistrovu fotografii. Uvědomil jsem si, že je to pro zlepšení mého charakteru. Když jsem se podíval dovnitř, i když jsem dokázal opustit materiální věci, uvnitř jsem se často bál o svůj podíl práce a jak si vést dobře. Ale každý chce dělat dobře to své, každý má nějaký tlak. V té době byly nějaké věci, které bylo třeba udělat, ale buď to nikdo neudělal, anebo se to neprovedlo dobře. Proto byli hlavní koordinátoři pod obrovským tlakem.

Uvědomil jsem si, že do toho nejenom musím dát celé srdce a dobře řídit horkou linku a prodej lístků, za který jsem zodpovědný, ale musím také pomáhat dalším lidem, když mám čas. Od té doby šel prodej lístků ještě lépe.

Odstranit sobeckost, naučit se koordinovat

Asi tři týdny před představením byla horká linka hodně vytížená. V té době jsem se soustředil na své vlastní věci. Jednou jsem zjistil, že atmosféra v kanceláři není dobrá. Dvě praktikující se dostaly kvůli maličkosti do sporu. Jednou z nich byla praktikující, se kterou moc nekomunikuji, protože jsem měl pocit, že je dost citlivá a nechtěl jsem ji zranit, když bych omylem něco řekl. A tak jsem požádal o pomoc jinou praktikující. Tato žena vždy ochotně pomáhala, ale v ten den mi řekla: „Ty jsi koordinátorem skupiny, proč po mně chceš, abych koordinovala já? Není to pro tebe příležitost?“

Najednou jsem pochopil, že to Mistr používá její ústa, aby mi to naznačil. Opravdu, od začátku až do chvíle, kdy se Shen Yun chystal začít, tak dlouhou dobu jsem vlastně druhé přímo nekoordinoval. Normálně si druzí praktikující ze začátku vedou sami dobře. Občas se vyskytly menší konflikty, ale pak jsme si vyměnili myšlenky a šlo se dál.

Když jsem se podíval hlouběji, nechopil jsem se iniciativy spory vyřešit, když k nim došlo. Hlavní důvod byl ten, že jsem se bál druhé urazit, připoutanost k ochraňování sebe sama. Bylo to sobecké srdce. Šel jsem za další praktikující, která byla ve sporu jako první a vyměnili jsme si své pohledy. Začal jsem se učit, jak koordinovat, také praktikující se otevřeli, aby komunikovali a pole v kanceláři se stalo harmoničtější.

Být profesionálnější při představování Shen Yun

Výhoda horké linky je, že máte víc příležitostí představit Shen Yun zákazníkům. Potom, co si s námi povídali nebo nás poslouchali, jak jim povídáme víc, hodně lidí navýšilo počet lístků, nebo si koupili dražší lístky. Například, někdo si chtěl zakoupit jen dva lístky, ale pak si koupil čtyři. Někteří plánovali, že si koupí nejlevnější lístky, ale změnili to na druhou kategorii nebo na ty úplně nejdražší.

Vzpomínám si, že jednou si přišel jeden běloch koupit dva nejdražší lístky. Přišel do kanceláře, listoval obrázkovou knihou Shen Yun, zeptal se pár otázek a my mu je rychle odpověděli. Když jsme mu dali lístky, zmínil jsem se, že jsou vedle něj ještě dvě volná místa. Okamžitě nás poprosil, ať minutku vydržíme a zavolal kamarádovi, aby se ho zeptal, jestli má o víkendu volno a mohl jít na Shen Yun. A tak jsme prodali čtyři lístky.

Také jsme měli nějaká ponaučení. Jednou si přišel pro dva lístky v té nejdražší kategorii dobře oblečený gentleman. Hned jak vstoupil, řekl, že by chtěl koupit další lístek pro svou matku, ale že nemá u sebe peníze a abychom mu jej do zítřka zarezervovali. Protože jsem se soustředil na to, abych hovořil o kráse Shen Yunu, o tanci, projekci a svých pocitech, zapomněl jsem se toho pána zeptat na telefon a kontakt. Druhý den si pro lístek nepřišel. My jsme ho kontaktovat nemohli a já měl pocit, že je to velká škoda.

Podobná věc se stala několikrát. V té době jsem nechápal, proč je někdy tak těžké lístky prodat a někdy zase snadné. Potom, co jsem se zúčastnil newyorské konference, jsem dostal inspiraci. Pochopil jsem, že Mistr všechno připravil. My to jen potřebujeme udělat, dát těm předurčeným lidem vědět. Když jsme představovali Shen Yun se směsicí vlastních pocitů, výsledek byl právě opačný. Naše slova neměla žádnou sílu a navíc zasahovala do lidí, aby se dozvěděli o Shen Yun.

Letos budu nejdřív pečlivě studovat, jak Shen Yun představit, a to pomocí webové stránky Shen Yun, abych byl při propagaci představení profesionálnější.

Dva příběhy

Dále bych se rád podělil o dva příběhy z prodeje lístků.

Vloni o Štědrém večeru šlo mnoho rodin do kostela, aby se modlily. Pomysleli jsme si, že je to dobrá příležitost k propagaci Shen Yun, a tak jsme se všichni praktikující rozdělili, abychom pokryli každý kostel, a každou hodinu jsme rozdávali propagační materiály.

Kolem 21.50 jsme se chystali jít do kostela, když začal zvonit telefon na počítači. Spěchal jsem, a tak jsem to nechal na záznamník. Syn ale na mě zavolal: „Ne! To je horká linka Shen Yun!“

Pak jsem si uvědomil, že to opravdu je horká linka. Okamžitě jsem se vrátil, zavolal tomu člověku nazpět a on si koupil lístek. Viděl reklamu na Shen Yun v metru a zavolal na linku hned, jak se vrátil domů.

Poslední vystoupení mělo právě začít, když tu do okýnka, kde se prodávaly lístky, vtrhl starší muž a chtěl vědět, jestli zbyly ještě lístky. Řekl, že představení viděl už včera a že je tak mimořádné, že by ho chtěl vidět znovu. Počkal až do samého začátku, aby nechal koupit lístky ty, kdo představení ještě neviděli. Ten pán si koupil poslední lístek na Shen Yun v Berlíně.

Tyto dva příběhy pro mě byly povzbuzením a tak jsem se chtěl o ně s vámi podělit.

Děkuji, Mistře! Děkuji drazí spolupraktikující!

Anglická verze: http://clearharmony.net/articles/201211/110538.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.