Mistrovo milosrdenství (10. část)

Dafa mi dal kultivační schopnosti, abych mohla Mistrovi pomáhat při nápravě Zákona

Od praktikující Falun Dafa z pevninské Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201208/2965.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201208/2966.html
3. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201209/2967.html
4. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201209/110222.html
5. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201209/110224.html
6. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201210/110225.html
7. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201210/110226.html
8. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201210/110227.html
9. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201210/110228.html

V první polovině roku 2011 jsem při vysílání spravedlivých myšlenek uviděla nad jedním velkoměstem obrovskou chuchvalcovitou hmotu. Byla to hustá černá látka s podílem krvavě červené a celé to vypadalo hrozně zle. Ta černá látka se rozprostírala nad městem a přiklápěla ho jako zvon. Zajímalo mě, o jaké město se jedná. Nato se na nebi objevilo jméno města, ve kterém jsem žila. Svými kultivačními schopnostmi jsem viděla, že staré síly tady naplánovaly těžké zemětřesení, které mělo celé město zničit a přežilo by jen pár lidí. Kromě toho jsem viděla, že lidská těla některých místních učedníků Dafa měla být při zemětřesení starými silami odebrána, což znamená, že měli zemřít. Tím by celé kultivační prostředí ostatních učedníků Dafa bylo silně rozloženo. Od tohoto okamžiku jsem vysílala spravedlivé myšlenky každý den, ale situace se nelepšila, právě naopak, den ze dne byla horší. Jednoho dne jsem při vysílání spravedlivých myšlenek uviděla, že ten červenočerný chuchvalec plival oheň. Situace byla extrémně vážná a každým okamžikem hrozilo vypuknutí zemětřesení. Všude v budovách a na ulicích jsem objevila nízké duchy, kteří se připravovali na to, že budou po vypuknutí zemětřesení lidi odvlékat.

V té chvíli jsem uviděla Mistra, který letěl ke mně z výšky. Řekl: „Musíš tuto oblast ochránit.“ Potom odletěl pryč a já vysílala dál spravedlivé myšlenky. Jelikož jsem tento úkol považovala za hodně těžký, přemýšlela jsem, jestli jsem něco neudělala dostatečně dobře. Nakonec jsem si o tom promluvila se svým mužem. On to chápal tak, že bohové, kteří tyhle věci vrstvu za vrstvou od nejvyšší úrovně až k té nejnižší řídí, by měli prohlédnout. Pokud ne, pak bych mohla hledat možnost na jejich odstranění. Uvědomila jsem si, že má asi pravdu. Při dalším vysílání spravedlivých myšlenek jsem viděla, že se jedná o dvě skupiny bohů starého vesmíru, které se v každé vrstvě na tom podílely. První skupina připravila do detailu záležitosti běžných lidí. Bylo rozhodnuto, které budovy a předměty budou při zemětřesení zničeny, kteří lidé zemřou a kteří budou zraněni, kdo bude mít největší finanční ztrátu a podobné věci. Druhá skupina bohů starého vesmíru byla zodpovědná za pronásledování učedníků Dafa. Bylo už rozhodnuto, kteří učedníci budou při zemětřesení zraněni a kteří přijdou o život, popřípadě zchudnou. V jiné dimenzi jsem uviděla velmi dlouhou papírovou roli s detailním popisem uspořádání pronásledování místních učedníků Dafa i učedníků z blízkého okolí. O každém učedníkovi Dafa tam byl zápis a pod ním byla připevněna odpovídající smlouva daného učedníka Dafa.

Při pozdějším vysílání spravedlivých myšlenek jsem toto uspořádání starých sil pro učedníky Dafa odstranila. Staří bohové, kteří si to zasloužili, dostali rozřešení a ostatní jsem odstranila. Vyzvala jsem bohy, aby při zemětřesení nezranili žádného učedníka Dafa. Slyšeli má slova a pochopili. Dále jsem je vyzvala, aby napsali svá jména na papír ve spojení se závazkem ochraňovat učedníky Dafa. Všichni to podepsali. Následně jsem se setkala s místními praktikujícími i těmi z jiných dimenzí. Sdíleli jsme o tom, že v žádném případě nesmíme uznat uspořádání starých sil. Naše prostředí slouží záchraně vnímajících bytostí a nesmí být zničeno. Všichni jsme společně opakovali: „Jsme učedníky Mistra Li Hongzhi, v žádném případě nechceme jiná uspořádání a neuznáváme je.“ Nakonec jsem poprosila spravedlivé bohy, má Těla Zákona, ochranné bohy a Těla Zákona místních učedníků Dafa, aby nedovolili zlým bytostem pronásledovat učedníky Dafa při zemětřesení. Poté se v jiných dimenzích objevilo mnoho spravedlivých bohů, ochranných bohů i Těl Zákona. Zároveň se otevřela brána do pekla, kterou ti nízcí duchové prchali pryč. Po chvíli zmizeli všichni. Vysílala jsem spravedlivé myšlenky pořád dál, abych odstranila prohnilé duchy, kteří pronásledují učedníky Dafa. Během toho odstraňování jsem slyšela ještě jejich nešťastný a zoufalý křik. V okamžení byli všichni zničeni. Ostatní nízcí duchové, kteří s pronásledováním neměli nic společného, byli vyděšeni a měli strach.

Později jsem zase vysílala spravedlivé myšlenky a poprosila jsem Těla Zákona a spravedlivé bohy, aby nasadili ochranný zvon přes učedníky Dafa a přes vnímající bytosti podle měřítka Fa. Učinili to. Potom jsem si všimla ortodoxních bohů, ochranných bohů a Těl Zákona nad městem. Všechno naplňovali svou pozitivní energií. Nad městem i obcemi v okolí se rozzářilo zlatolesklé světlo. Vypadalo to působivě. Avšak ten hrozný chuchvalec nad energetickým polem ještě existoval, takže nebezpečí pořád ještě hrozilo.

Příští ráno jsem opět vysílala spravedlivé myšlenky a přitom jsem si všimla, že celé město i s okolím je krásně čisté a světlejší a všechno ostatní bylo odstraněno. Překvapilo mě to. Použila jsem své kultivační schopnosti a uviděla, že ctihodný Mistr jediným mávnutím ruky katastrofu zemětřesení odvrátil. Potom jsem uviděla tu dlouhou papírovou roli se záznamy uspořádání pro učedníky Dafa. Mistr vzal tuto papírovou roli do ruky a spálil ji. Zatímco hořela, letěl od každého učedníka Dafa chuchvalec černé látky k Mistrovi. Ctihodný Mistr to všechno snášel pro své žáky! Mistrovo tělo neslo poté známky silného ublížení. Už jsem nemohla zadržet slzy. Později jsem to vyprávěla spolupraktikujícím a plakali jsme všichni.

Víme sice, že milosrdný a velkolepý Mistr dělá pro své žáky neuvěřitelně mnoho a také mnoho snáší, ale dozvíme se o tom velice málo.

Dnes už je to víc než tucet let, co se kultivuji v Dafa. Celou tu dobu na mě působila velkolepá Mistrova laskavost a pociťovala jsem vlnění grandiózního vesmíru i obrovský příval velkých změn, které otřásly srdcem i duší. Vzpomněla jsem si opět na svůj slib z dřívějších dob a věděla, že laskavost, kterou nám Mistr prokazuje, nebudu nikdy moci vrátit.

Často jsem se dívala vzhůru na milosrdný obličej ctihodného Mistra. Jednou se mi před očima objevila scéna, na kterou nikdy nezapomenu. Ve vesmíru byly zlaté schody. Milosrdný a velkolepý Mistr mi chytil obě ruce a schod po schodu mě vedl vzhůru a to tak dlouho, dokud jsem sama nemohla vzlétnout vzhůru. Letěla jsem a letěla a viděla, že milosrdný a velkolepý ctihodný Mistr tam na mě čekal a milosrdně se na mě usmíval. Nenadále jsem pocítila obrovský příval velkolepého soucitu ctihodného Mistra.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/11/259521.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/19/135063.html
Německá verze: http://de.minghui.org/artikel/70049.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.