Mistrovo milosrdenství (9. část)

Dafa mi dal kultivační schopnosti, abych mohla Mistrovi pomáhat při nápravě Zákona

Od praktikující Falun Dafa z pevninské Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201208/2965.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201208/2966.html
3. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201209/2967.html
4. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201209/110222.html
5. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201209/110224.html
6. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201210/110225.html
7. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201210/110226.html
8. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201210/110227.html

3. Mistrovo milosrdenství

Jednou jsem chtěla pomoci jednomu spolupraktikujícímu a vysílala jsem na něj spravedlivé myšlenky. Uviděla jsem, že přišel Mistr a ukazoval mi něco prstem. Podívala jsem se tím směrem, kterým Mistr ukazoval, a uviděla jsem dole stát černou horu. Při důkladnějším pohledu jsem ve spodní části té hory viděla uvězněného tohoto spolupraktikujícího. Byl zavřený v železné kleci a ještě přivázán řetězy, aby se z jeskyně v té hoře nemohl dostat ven. Šla jsem k němu a zeptala se na důvod jeho uvěznění. Odpověděl mi, že v minulosti uzavřel smlouvu se starými silami, podle které má při nápravě Fa negativně ovlivňovat situaci. Proto je tady uvězněný starými silami. Řekla jsem mu, že my uspořádání starých sil neuznáváme, nechceme ho a jediným naším cílem je následovat Mistrovo uspořádání.

Chtěla jsem tu horu zničit. Na jejím vrcholu jsem uviděla sedět starého boha. V ruce držel smlouvu tohoto praktikujícího. Vytkla jsem mu, že ho pronásleduje, ale vůbec mě neposlouchal a jen mával beze strachu, bez rozvážení a velmi namyšleně smlouvou ve své ruce. Měla jsem myšlenku urovnat to tady a hned jsem ho odstranila. Poprosila jsem o pomoc spravedlivé bohy a má Těla Zákona a v tu chvíli jsem uviděla mnoho spravedlivých bohů a Těl Zákona, jak horu obklopují. Nehýbali se však a ani na horu nesáhli. Napadlo mě, že si ten spolupraktikující musí asi pomoci sám a s pomocí svých spravedlivých myšlenek se z té hory dostat. Šla jsem zase do jeskyně a nechala jsem své Tělo Zákona vyřídit mu následující vzkaz: „Tvé spravedlivé myšlenky musejí být silné. Musíš definitivně odmítnout uspořádání starých sil a sám se z té hory probourat.“ Viděla jsem, jak mé Tělo Zákona s tím praktikujícím mluví. Najednou se ta hora s velkým hlukem rozlomila. Ten praktikující seděl v lotosu ve vzduchu. Měl vzezření boha, jeho tělo vyzařovalo zlaté světlo, neuvěřitelně milosrdné, svaté a krásné. Dále jsem viděla, že část bohů, kteří přišli na pomoc, před tímto praktikujícím poklekli a uctívali ho. Tito bohové přišli ze světa toho praktikujícího.

Pak jsem při vysílání spravedlivých myšlenek viděla, že na každé úrovni pod úrovní, na níž se to právě odehrávalo, se nacházela hora a na tohoto praktikujícího tlačila. S pomocí svého Těla Zákona a spravedlivých bohů jsme ho zachránili z každé té hory na každé úrovni. Všechny hory na všech úrovních byly roztříštěny a ten spolupraktikující byl konečně vysvobozen.

Později jsem ho navštívila. Zjistila jsem, že ho staré síly na druhé straně zahalily na mnoha úrovních do poloprůsvitné hmoty. Na mnoha místech jeho těla byly zámky, které ho zamkly. Nad ním sedělo mnoho bohů, kteří ho přímo kontrolovali. Poprosila jsem spravedlivé bohy a má Těla Zákona, aby odstranili podle měřítka Dafa vše, co mělo být odstraněno. Po chvilce byli všichni staří bohové odstraněni, avšak schránky byly ještě tady. Mé Tělo Zákona řeklo tomu praktikujícímu, že musí ty schránky prorazit sám svými spravedlivými myšlenkami. Nedlouho poté se ze schránek dostal ven. V tom momentě jsem uviděla, jak se ženou tmavé mraky a za chvilku byly po celém nebi. Pomyslela jsem si, že staré síly to nechtějí jen tak vzdát a toho praktikujícího nadále pronásledují. Celá situace vypadala hodně nebezpečně. V tom momentě jsem uviděla Mistra mávat rukou. Mžikem zlo zmizelo a to úplně. Ten spolupraktikující se dostal pod Mistrovu ochranu. Jenomže jsem na Mistrově těle uviděla velmi velkou, dlouhou a hlubokou ránu, jako po bodnutí nožem. Mistr to snášel za toho praktikujícího.

Při dalších vysíláních spravedlivých myšlenek jsem uviděla, že na velmi vysoké úrovni nasadili staří bohové do těla toho praktikujícího mnoho špatných látek. Všechny tyto látky ho měly rušit při studování Fa a také mu v něm bránit. To samé platilo i pro vysílání spravedlivých myšlenek či objasňování pravdy. Bohové starého vesmíru jsou toho názoru, že pokud praktikující podepsal smlouvu o spolupráci při negativním ovlivňování nápravy Fa, nesmí se zcela jistě vrátit zpět a musí být zničen. Proto mu při cestě dolů vložili bezostyšně do těla mnoho cizích bytostí. Jejich cílem bylo tělo tohoto praktikujícího jen využít. Tak by dosáhli svého vlastního cíle a tento praktikující směřoval zároveň do záhuby. Potom jsem uviděla, že mnohé z těch nasazených bytostí měly podobu některých praktikujících. Jiné bytosti pak byly doslovným ztvárněním zla. Při vysílání spravedlivých myšlenek jsem je definitivně odstranila. Mezitím jsem uviděla, že mnoho jeho vedlejších duchů bylo nastrčeno starými silami. Sloužili k tomu, aby tohoto praktikujícího pronásledovali. Jeden prapůvodní duch z nich sloužil hlavnímu duchu každý den. Ovíval ho vějířem, takže se hlavní duch cítil pohodlně a neměl žádné silné hlavní vědomí. Každý den dával hlavnímu duchovi tabletu, aby ten praktikující neměl moc jasnou hlavu. Také byla posilována jeho žádostivost, takže se ve vztahu mezi mužem a ženou dopustil mnoha chyb a měl být nakonec zničen. Jiný prapůvodní duch měl za úkol při automobilové nehodě uspořádané starými silami zničit jeho tělo v jiné dimenzi. Když se ta nehoda stala, nařízl vedlejší duch cévu v mozku toho praktikujícího a do jeho srdce zabodl dýku. Další vedlejší vědomí kontrolovalo hlavního ducha a nechalo ho dělat věci, které neodpovídaly principům Fa, takže ten praktikující spadl dolů. Další vedlejší duchové také neměli žádný pozitivní vliv. Za vedlejší prapůvodní duchy je v jiných dimenzích hodně náhradníků. Když je vedlejší duch odstraněn, nastupuje další. Svými spravedlivými myšlenkami jsem je všechny definitivně odstranila.

Když jsem se dostala k vyšším úrovním, uviděla jsem, že tento praktikující podepsal se starými silami smlouvu o spolupráci na všech úrovních. Viděla jsem, že Mistr mu dal tužku a nechal ho samotného ty smlouvy přeškrtnout. Poté se ze všech smluv staly jen bílé papíry. Také jsem ty papíry upravovala.

Mé osobní pochopení je: Podle principu starých sil nemá praktikující žádnou možnost vrátit se zpátky, jakmile podepsal smlouvu o spolupráci. Jen díky Mistrovu milosrdenství a velkoleposti Fa získává další možnost. Hlavní tělo toho spolupraktikujícího nechtělo negativně ovlivňovat nápravu Fa, proto mu Mistr odebral špatné věci uspořádané starým vesmírem. Při vysílání spravedlivých myšlenek jsem uviděla následující scénu: Ve skutečnosti měl ten spolupraktikující kolem krku smyčku. Mistr mu ji odebral. Také jsem ve vesmíru uviděla velký a dlouhý arch papíru. Nahoře bylo napsáno několik znaků: „Učedníci Dafa v době nápravy Fa.“ Pod nadpisem byla napsána jména všech učedníků Dafa v době nápravy Fa. Jméno toho spolupraktikujícího tam bylo také. Pochopila jsem, že tento praktikující z principu odmítl uspořádání starých sil a stal se opravdovým učedníkem Dafa.

Tady bych chtěla všem praktikujícím připomenout: Je jedno, jakou smlouvu se starými silami kdo podepsal nebo se dopustil závažných chyb v historii, pokud může dnes jednat podle požadavků Fa, kultivuje se a nemá žádný negativní vliv, vyřeší milosrdný a velkolepý Mistr pro nás všechna dobrá i špatná osudová spojení a vyčistí všechna špatná uspořádání ve starém vesmíru.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/259520.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/18/135005.html
Německá verze: http://de.minghui.org/artikel/70044.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.