Odtrhnite sa od usporiadaní starých síl a uľahčite to, čo chce Učiteľ

Od praktizujúceho Dafa mimo Číny

(Clearwisdom.net) Z Fa vieme, že nový vesmír už bol a je neporovnateľne úžasný a nádherný.

Z Fa vieme, že Tri ríše boli zapečatené, oddelené od Mliečnej dráhy, a ich situácia bude riešená zvlášť.

Z Fa vieme, že všetky vnímajúce bytosti prišli kvôli Fa. Ak tentokrát nemôžu byť zachránené, potom sa nikdy nebudú môcť vrátiť domov.

Z Fa vieme, že obrovským, predhistorickým želaním učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa, bolo pomáhať Učiteľov pri napravovaní Fa počas nápravy Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti.

Z Fa vieme, že staré sily spravili pre učeníkov Dafa dôkladné usporiadania a prvky starého vesmíru majú stále ešte vplyv. Staré proroctvá hovorili, že spomedzi desiatich ľudí bude ťažké nájsť jedného, ktorý prežije. V skutočnosti to zachytáva štandard, ktorý staré sily určili pre odstránenie ľudstva.

Obrovský prúd nápravy Fa sa približuje k Zemi. Ale keď sa prejavuje v ľudskom svete, počet ľudí, ktorí vystúpili z Čínskej komunistickej strany (ČKS) a k nej pridružených organizácií zostal pevne v rozsahu desať až dvadsať tisíc za deň. Zdá sa, akoby tú rýchlosť riadila neviditeľná ruka.

Aj v maratóne, najnáročnejších ľudských pretekoch, kde si človek takmer vyčerpá svoje energetické rezervy, dokážu atléti aj tak šprintovať a v posledných míľach dokážu naozaj zabojovať. Prečo je to potom tak, že keď sa jedná o takú dôležitú vec ako zachraňovanie ľudí počas poslednej etapy nápravy Fa, keď majú byť zachránení králi a páni všemožných rôznych vesmírov a početné bytosti zo všemožných kolosálnych nebeských klenieb, počet ľudí vystupujúcich z ČKS sa stále nezvýšil, ako by všetci očakávali?

Učiteľ prišiel zachrániť vnímajúce bytosti. Ako by mohol obmedziť počet ľudí, ktorí budú zachránení? Učeníci Dafa vidia zachraňovanie bytostí ako svoju misiu a zároveň počas tohto procesu dosiahnu dovŕšenie svojej kultivácie. Ako by oni mohli niečo zadržiavať? Čo to teda riadi a potláča? Pôvodne chcel mať Učiteľ dvesto miliónov ľudí, ktorí by získali Fa, ale staré sily pevne zadržali ich počet na sto miliónoch. Učiteľ chcel, aby päťdesiat miliónov praktizujúcich Dafa dosiahlo dovŕšenie, takže staré sily spustili túto ničivú skúšku. Koľko praktizujúcich len kráčalo po zlej ceste!

Je až príliš zjavné, že počet vystúpení z ČKS sa dostal pod vládu činiteľov starých síl. To usporiadania starých síl hovoria, že len jeden z desiatich prežije. Ako by to však mohlo byť to, čo chce Učiteľ?

Ako môže byť mocná cnosť Dafa zo zachraňovania bezpočetných vnímajúcich bytostí riadená starými silami a ich prvkami, ktoré spáchali obrovský zločin zasahovania do nápravy Fa? Ako môžu byť bytosti v novom vesmíre tak tvrdo potláčané prvkami starých síl, najmä v poslednej fáze nápravy Fa?

Ako častice vnútri Fa a bytosti nového vesmíru, by učeníci Dafa mali s najvyššou dôležitosťou pracovať najmä na tom, čo chce Učiteľ. Musia považovať prelamovanie usporiadania starých síl a potvrdzovanie Dafa bytostiam celého vesmíru za najvyššiu česť, čím umožnia bytostiam, ktoré prišli nadol napriek obrovskému nebezpečiu, pretože sa nazdávali, že Dafa ich môže spasiť, a ktoré stále majú láskavé myšlienky, aby mali príležitosti byť spasené.

V článku s názvom: „Učiteľ stále čaká, ale nezostáva mnoho času“ praktizujúci popísal nasledujúcu scénu: „Mocná sila nápravy Fa sa približovala k Zemi... Bola už takmer tu. Zrazu som videl, ako sa Učiteľove ruky objavili pred Zemou. Jeho ruky boli také obrovské, že zakryli celú Zem a zablokovali silu nápravy Fa, ktorá sa akurát chystala vkročiť na Zem... Veľmi sa ma to dotklo, pocítil som obrovský súcit a toleranciu, ktorá žiarila z Učiteľových rúk... Počul som hlas, ktorý povedal: ‚Musíte sa ponáhľať ako sa len dá... nezostáva veľa času... Inak bude príliš neskoro.‘“

Keď Učiteľ zablokoval prúd nápravy Fa pred príchodom na Zem, bolo to na to, aby dal učeníkom Dafa čo najviac príležitostí a bolo to najväčším milosrdenstvom voči ľudským bytostiam. V skutočnosti, keďže Tri ríše sú zapečatené, bez ohľadu na to, koľko času to trvá, môže sa to stať. Ale za stavu, keď nedokážeme dosiahnuť štandard, keď budeme donekonečna naťahovali čas, môže toto byť veľkolepá mocná cnosť učeníkov Dafa?

Čo by sme mali robiť? Ak by sa dali robiť veci, ktoré vytvoria to, čo chce Majster, potom by ich učeníci mali spraviť bez výhovoriek.

Predovšetkým, počet ľudí vystupujúcich z ČKS je živým indikátorom. Mal by zostať na desať až dvadsať tisícoch, až kým jedného dňa Fa napraví ľudský svet? Alebo by ich malo byť päťdesiat či sto tisíc, čo by spôsobilo, že tí tvrdí členovia zlého ducha Čínskej komunistickej strany, ktorí veria v realitu vystúpovania zo strany, by sa tak vyľakali, že by nemohli spať a vnímajúce bytosti, ktoré sú stále zviazané s Čínskou komunistickou stranou, by uvideli nádej a svetlo a zvýšili si dôveru v záchranu? Ešte dôležitejšie, prelomenie mŕtveho bodu počtu ľudí vystupujúcich zo strany jedným ťahom zároveň rozbíja prenasledovanie starých síl, čím umožní učeníkom Dafa, aby skutočne riadili túto dôležitú hru v ľudskom svete záchrany ľudských bytostí počas posledného obdobia nápravy Fa.

Kvôli tomu, že sú zviazaní zlom ČKS, tie vysoké bytosti sa nebudú schopné vrátiť tam, odkiaľ sú. Každá ich bunka plače a chce byť zachránená. Stále je mnoho ľudí s predurčenými vzťahmi, ktorí nemali príležitosť zaujať postoj a tých, ktorí chceli vystúpiť zo Strany už dávno, ale nepoznajú kanál, ako tak spraviť.

Vystupovanie z ČKS a z jej pridružených organizácií nie je zapájanie sa do politiky. Je to vesmírny jav záchrany ľudí na samom konci, ako sa prejavuje v tomto ľudskom svete. Vystupovanie z ČKS a pridružených organizácií teda nie je zamerané na zlikvidovanie zlej Strany. Zlá strana je len tieňovou hračkou, ktorú používajú staré sily na testovanie sŕdc ľudí. Vystupovanie z ČKS a jej pridružených organizácií je na to, aby bytosti, ktorá prišla nadol do ľudského sveta zo svojho vnútorného presvedčenia o Dafa, dala šancu na pokojnú záchranu. Dá mu to primeranú šancu. Je to milosrdnosť Fa voči všetkým bytostiam a je to ďaleko vyšší princíp ako nejaký princíp v tomto ľudskom svete.

Každý učeník Dafa by sa mal stať kanálom na poskytovanie prostriedkov pre ľudí, aby mohli vystúpiť z ČKS a jej pridružených organizácií. Začnime našimi priateľmi, príbuznými, známymi a kolegami a začnime tými, ktorí sú neďaleko nás, blízko ku nám a majú s nami predurčené vzťahy. Požiadajme ich, aby vystúpili z ČKS a pridružených organizácií. Použime všetku našu múdrosť na odstránenie ich myšlienok, posielajme ich prehlásenia o vystúpení včas, používajme zahraničné telefonáty a faxy, aby sa navzájom dopĺňali, a zúčastňujme sa sprievodov a zhromaždení, aby sme neustále ukazovali našu podporu. Keď naše aktivity koordinujeme zvnútra i zvonka, naše činy budú nezastaviteľné.

Ak sa niekoľko desiatok miliónov kanálov otvorí naraz, aká situácia sa objaví? So silou spravodlivých myšlienok niekoľkých desiatok miliónov kultivujúcich obdobia nápravy Fa, aké vesmírne pole sa sformuje? Určie prelomí starú schému desiatich až dvadsiatich tisícok ľudí vystupujúcich každý deň z ČKS. Navyše, počas tejto poslednej fázy, učeníci Dafa, ktorí sú v rôznych kultivačných stavoch, sa do najväčšej možnej miery vrátia do správneho stavu a získajú obrovské zlepšenie, zatiaľ čo sa budú približovať k tomu, čo chce Učiteľ.

Pomáhanie s dosiahnutím toho, čo Učiteľ chce, je voľbou nového vesmíru. Kým vykonávame túto voľbu, každý z nás si usporiadava svoj nový svet.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/29/79433.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.