O spoření peněz

Od praktikujícího Falun Dafa v Pekingu

(Clearwisdom.net) Díky pronásledování Komunistickou stranou Číny lidé žijící v Číně nemají pocit bezpečí. A tak si zvykli na to, že spoří peníze. Ba co více, tento zvyk se už stal součástí jejich přirozenosti. Tento úkaz je závažný zejména u praktikujících Falun Dafa, zvláště pak v těch rodinách, kde jeden z manželů je ne-praktikující. Zastávám ten názor, že i to je druh pronásledování starými silami. Následkem toho praktikující Dafa se často dostanou do finančních problémů v procesu objasňování pravdy. Žijí velmi skromně, ale na účtu mají naspořeno spousty peněz. Myslím, že jako praktikující bychom nejdříve měli změnit náš způsob uvažování, odstranit toto připoutání a vysílat spravedlivé myšlenky, abychom odstranili tuto formu pronásledování. Měli bychom pochopit, že naše peníze jsou míněny pro nápravu Fa a měly by být použity tam, kde jsou nejvíce třeba. Jakmile období nápravy Fa se skončí, peníze budou mít malý užitek. „Peníze“ jsou rovněž bytostí, která nechce být uložena v bance, ale chce sehrát pozitivní roli v nápravě Fa.

Samozřejmě bychom neměli zacházet do extrémů a způsobovat problémy v rodině, což by rovněž zasáhlo naši kultivační praxi a objasňování pravdy.

Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/28/138465.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/25/79283p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.