Vyjít z neviditelného vězení

(Clearwisdom.net) Zachraňování „nezákonně zadržovaných“ praktikujících je vystoupením z viditelného vězení. Rád bych pohovořil o vystoupení z neviditelného vězení. Osobně to chápu tak, že neviditelné vězení je rovněž mechanismus sestavený starými silami pro praktikující a že bychom jej měli zničit.

Postarší praktikující začal s praktikováním Falun Dafa rok před začátkem perzekuce v r. 1999. Od té doby většinou kultivoval sám, ačkoliv nikdo s ním nikdy nehovořil o tom, že by s praxí měl přestat, dobrovolně se praxi přestal věnovat. Později ho jeho děti, kteří jsou rovněž praktikujícími Falun Dafa, přesvědčili, aby znovu začal. Stále chodí na injekce, aby se vyléčily jeho nemoci, třebaže studuje Zákon a provádí cvičení. Nechce vykročit, aby objasňoval pravdu. Jen příležitostně zmíní, že Dafa je dobrý, když se potká se svými bývalými spolupracovníky. Když se setká s trápením, zřídkakdy si uvědomí, že je to zasahování. Věří, že jen málo lidí v historii bylo schopno dosáhnout Dovršení a že Učitel ví, jaké úrovně může každý praktikující dosáhnout, a tak to pro nás uspořádal. Myslí si, že se pravděpodobně může dokultivovat jen do této úrovně, a tak to nechává být.

Myslím si, že je to ve skutečnosti forma neviditelného vězení v mysli. Pevně věřím, že praktikující v podobné situaci mohou opustit taková neviditelná vězení. Rovněž doufám, že spolupraktikující pomohou praktikujícím nacházejícím se v podobné situaci, abychom se mohli zlepšit jako celek a všichni společně pokročit.

Dalším příkladem neviditelného vězení je to, co se stalo mně. Snažím se být dobrým člověkem následováním principů Dafa a zaměřuji se na svou kultivaci. Nebojuji s ostatními kvůli vlastnímu prospěchu. Od firmy, v níž pracuji, přijímám ceny a uznání, a nebojuji kvůli něčemu, co mi není nabídnuto. Domníval jsem se, že se činím docela dobře. Nicméně jednoho dne mi spolupracovník řekl. „Máš nejvýhodnější dohodu, nemusíš tvrdě pracovat, abys dostal dobře zaplaceno. Prémie na konci roku společnost nastavila podle tvého příjmu a my jsme proti tomu nic nenamítali. Nicméně my tvrdě pracujeme a firma na nás zapomíná.Cítili bychom se lépe, i kdybychom dostali menší prémie než ty.“ Jiný kolega mi řekl: „Teď se každý stará jen o sebe. Koho ale zajímají druzí?

Poté, co jsem to uslyšel, jsem dlouho o tom dumal. Kultivuji se dlouho. Zdá se, že na sobě pracuji tvrdě. Nicméně zapomněl jsem, že Učitel chce, abychom vstoupili do nového vesmíru, a že nový vesmír bude postaven na nesobeckosti. Během těch let jsem uvažoval jen o sobě a staral se jen o sebe. Nestýkal jsem se s ostatními, jen s těmi, s nimiž jsem musel. Uvěznil jsem se do malého kruhu tvořeného několika lidmi. Předtím, než jsem začal kultivovat Dafa, tvrdošíjně jsem lpěl na tom, že jsem součástí stranické kultury – stranit se věcem, které se mě osobně netýkají, a nic nekomentovat, i když ta věc je nesprávná.

Za tu dobu jsem si navyknul nevěnovat ničemu moc pozornosti. Myslel jsem si, že nemám připoutání k přáním a k činnostem. Ale ve skutečnosti jsem byl spoután v neviditelném vězení sobeckosti, mechanismu starých sil. Od té doby, co jsem se začal kultivovat, jsem se s nikým nespřátelil a nebyl jsem v kontaktu s ostatními praktikujícími. Nestaral jsem se o nikoho jiného než o svou rodinu, dokonce jsem nechtěl chodit na návštěvu za svými rodiči. Ten dlouhodobý praktikující, o němž jsem se zmínil, byl zrovna takový. Když ho ostatní pozvali, aby s nimi studoval Zákon, řekl: „Nechci, aby do mě zasahovali ostatní. Chci studovat sám.“ Žil jsem životem kultivace v ústraní a vždycky jsem toužil po klidné kultivaci hluboko v lesích či v horách. Takový postoj značně ovlivnil mé objasňování pravdy, protože nejsem horlivý, pokud jde o zachraňování vnímajících bytostí. Nesoucítím s vnímajícími bytostmi. Kdykoli jsem se pokoušel objasňovat pravdu, snadno jsem to vzdal a nechal lidi být, když nechtěli poslouchat či odmítli vystoupit z komunistické strany a jejích sesterských organizací. Bylo to z toho důvodu, že jsem úplně neodstranil stranickou kulturu z mé mysli a že jsem byl omezen neviditelným vězením sobeckosti pocházejícím ze starého vesmíru.

Sdílím zde své porozumění, aby další praktikující v podobné situaci si z toho vzali ponaučení a neztráceli čas odstraňováním jedů kultury strany, vymýtili mechanismus starého vesmíru a nezůstali pozadu v procese nápravy Zákona.

Čínská verze dostupná na http://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/17/140164.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/26/79345p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.