Ďalšie komentáre k úplnému negovaniu a odstráneniu zlovoľných usporiadaní starých síl

(Clearwisdom.net) Nedávno boli praktizujúci z okolia mesta Ta-lien, provincia Liao-ning, opakovane zatýkaní. Myslím, že jeden z dôležitých dôvodov je, že mnoho praktizujúcich nerozumie dobre princípu Fa úplného negovania starých síl a preto nevedome uznávajú usporiadania starých síl.

Učiteľ tento Fa vyučoval mnohokrát. Učiteľ neuznáva staré sily. Bez ohľadu na to, akú dohodu v histórii človek spravil so starými silami, v kritických chvíľach, to, čo musíme spraviť ako učeníci Dafa, záleží na nás. Učiteľ nás to učil celý čas. Ak tomu dobre rozumieme a prispôsobíme sa Fa, môžeme byť odolní voči prenasledovaniu starých síl a naopak, staré sily môžu byť nami len odstránené. Fa vytvoril takýto výsledok už dávno. Čo máme robiť je prispôsobiť sa Fa, potvrdzovať Fa a preukazovať to, čo vyžaduje Dafa ku všetkým úrovniam bytostí.

V skutočnosti všetko závisí od praktizujúcich. Môžme dosiahnuť taký výsledok, aký chceme. Na istom mieste bol praktizujúci zatknutý pri objasňovaní pravdy. Keď utiekol, chcel odísť z domu na nejaké vzdialené miesto, aby sa vyhol ďalšiemu prenasledovaniu. Ale miestni praktizujúci sa nazdávali, že nesmú dovoliť zlu, aby pokračovalo v jeho prenasledovaní a že by mu mali dovoliť vrátiť sa normálne do práce. Všetci si pevne udržiavali túto myšlienku a vymieňali si pochopenia s tým praktizujúcim. Keď si všetci zlepšili svoje pochopenie Fa, tento praktizujúci sa o niekoľko dní vrátil normálne do práce. Osadenstvo Úradu 610 malo dôkazy, že predtým objasňoval pravdu a vyhrážalo sa mu, že ho pošlú do núteného pracovného tábora. Nepodarilo sa im to však, keďže konečný výsledok už určili praktizujúci.

Keďže praktizujúci Dafa určujú všetko, prečo prenasledovanie pokračuje? Priamym dôvodom je naša pripútanosť k strachu, ktorá uznáva a chce do rôznej miery prenasledovanie. Myseľ a hmota sú jedno. Keď nevedome uznáme takéto prenasledovanie, staré sily využijú takúto mentalitu, aby nás prenasledovali.

Častým dôvodom, ktorý sme predtým videli bolo, že prenasledovaní praktizujúci mali pripútanosti. Ale teraz sme sa z Fa dozvedeli, že naša kultivačná cesta je takáto: Pripútanosti sú neustále odhaľované a potom sa ich postupne zbavujeme. Chcem tým povedať, že kým sa kultivujeme, máme pripútanosti, to je vo Fa dovolené. Zlo je vecou, ktorá má byť napravená Fa. Majú teda staré sily vôbec nejaké právo robiť pre nás usporiadania? Ich dôvod pre naše prenasledovanie nie je ničím iným ako výhovorkou a ich cieľom je zmariť nápravu Fa a zničiť vnímajúce bytosti, takže staré sily sú preto odsúdené k zániku.

Mnohí praktizujúci si možno myslia, že týmto Fa princípom rozumejú. Ale zistil som, že mnoho praktizujúcich v mysli do rôzneho stupňa uznáva prenasledovanie starých síl. Jedným z prejavov toho je, že keď sú iní praktizujúci prenasledovaní, neuvažujú okamžite o odstránení prenasledovania praktizujúcich a zasahovania do miestneho objasňovania pravdy. Namiesto toho si myslia, že tí praktizujúci museli mať pripútanosti, za ktoré sú prenasledovaní, alebo že sa nekultivovali usilovne zo strachu, že budú prenasledovaní. V skutočnosti všetky tieto myšlienky zodpovedajú uvažovaniu starých síl, posilňujú energiu starých síl a kŕmia zlo. V dôsledku toho sa sformuje negatívne pole v celej oblasti, kde má mnoho praktizujúcich tento problém.

Nedávno si niekoľko praktizujúcich pripomenulo článok, ktorý publikoval Clearwisdom 25. mája 2002, "Preskúmajte do hĺbky a analyzujte naše prijímanie usporiadaní starých síl; Úplne odmietnite a odstráňte usporiadania starých síl" . Myslíme si, že tento článok jasne analyzoval negovanie starých síl, čo nám dovolilo uvedomiť si nesprávne myšlienky, ktoré kŕmili zlo v našich mysliach. Odporúčal by som tento článok ostatným praktizujúcim v nádeji, že dokážeme stúpnuť podľa princípov Fa a dostať sa zo situácie, kde sú praktizujúci v oblasti Ta-lien opakovane prenasledovaní.

Vyššie uvedené je len moje osobné pochopenie z jedného pohľadu. Dúfam, že viac praktizujúcich prekoná svoje osobné bariéry, ktoré ich obmedzujú a prekročí sebecký štandard starého vesmíru tým, že sa vzdajú sebeckej mysle a spokojnosti so súčasným stavom. Mali by sme považovať veci iných a veci všetkých praktizujúcich za naše vlastné veci. Týmto spôsobom zvýšime našu úroveň, aby sme splnili štandard nového vesmíru založeného na nesebeckosti a altruizme. Zamerajme sa na celkovú situáciu v Ta-liene, zmeňme súčasný stav a prerobme mesto Ta-lien na prostredie pre záchranu vnímajúcich bytostí s nadvládou spravodlivého poľa vytvoreného praktizujúcimi Dafa.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/24/79252.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.