Austrálie: Praktikující Falun Gongu ze Sydney se zúčastnili multikulturní oslavy v Ashfieldu

Od praktikujícího ze Sydney

Praktikující Falun Gongu ze Sydney byli pozváni, aby účinkovali na multikulturní oslavě v Ashfieldu, která se konala 8. října tohoto roku. Představení praktikujících byla obyvateli města vždy velmi vítána.

Tradiční čínský tanec Předvádění cvičení

Multikulturní oslava v Ashfieldu se koná každý rok. Nabízí všem možným skupinám lidí, aby předvedly svou kulturu. Tato oslava má jedenáctiletou tradici. V posledních čtyřech letech se oslavy zúčastňují také praktikující Falun Gongu. V letošním roce praktikující učili lidi cvičení, předváděli skládání papírových lotosů a psaní čínské kaligrafie. Protože praktikující mohli vedení města opakovaně objasňovat pravdu o Falun Gongu, vědí představitelé města o Falun Gongu a podporují ho. Bylo to právě vedení města, kdo praktikující pozval, aby na oslavě předvedli cvičení. Nebeský orchestr zahrál „Falun Dafa je dobrý“. Malí praktikující předvedli tradiční čínský tanec a kromě toho předváděli také cvičení.

Mnozí obyvatelé města se chtěli cvičení naučit. Prosili o podrobné informace. A tak se jich mnoho z nich dozvědělo o pronásledování a na petici přibyla spousta podpisů. Jedna starší dáma, poté co sledovala cvičení, řekla: „Falun Dafa je dobrý!“ Řekla, že má bolesti v zádech a chce se naučit cvičení.

V Ashfieldu žije mnoho Číňanů, kteří většinou pocházejí z Číny. Ještě před léty bylo mnoho z nich vůči Falun Gongu zaujatých, protože věřili lžím Komunistické strany Číny a byli jimi ovlivněni. Díky neutuchajícím snahám praktikujících se více a více Číňanů dozvídá o pronásledování Falun Gongu, berou si informační materiály a začali chápat pravé pozadí pronásledování. S pomocí každého jednotlivého praktikujícího mělo představení velký úspěch.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200610/56742.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200610/34400p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.