Odstranění připoutání k žádostivosti

Podle toho, co jsem viděl svým třetím okem, je připoutání k žádostivosti vlastně podobné těm špinavým zkaženým démonům podobným zvířeti, kteří jsou odstraňováni při vysílání spravedlivých myšlenek. Od té doby co vysíláme spravedlivé myšlenky, bylo mnoho těchto zkažených démonů, kteří omezují lidské bytosti a zasahují do Nápravy Fa v jiných dimenzích, odstraněno. Proto jsou mnohým lidem věci, které se staly Falun Gongu, jasnější. Proč jsou tito prohnilí žádostiví démoni stále aktivní uvnitř těl praktikujících? Je to proto, že praktikující nerozpoznali základní vlastnosti těchto prohnilých žádostivých démonů, mají dovoleno existovat, a praktikující jsou využíváni starými silami, které kontrolují tyto zkažené démony.

Moje pochopení je, že pokud tito prohnilí démoni nejsou odstraněni, tak tito démoni zasahují do bytostí uvnitř vesmírů praktikujících a tyto bytosti budou odchýlené, stejně, jako se to stalo lidskému světu. Pokud praktikující nemůže napravit sebe, potom se tyto odchýlené bytosti nebudou moci změnit k lepšímu, a v době, kdy přijde Náprava Fa, všechny tyto bytosti mohou být odstraněny a ztráty mohou být ještě větší. Komentáře Učitele na toto téma se staly velmi vážné v Jeho nedávných přednáškách. V procesu naší kultivace, pokud naše hlavní vědomí není odhodlané a ostražité, nemusíme mít další příležitost. Učitel není soucitný jen k nám, ale je zároveň dobrotivý ke všem vnímajícím bytostem uvnitř našich dimenzí.

Žádostivost nemůže existovat. Měli bychom ji odmítnout a tím se od ní oddělit. Pokud ji chceš, může na tebe skočit ve vteřině. Pro odstranění připoutání k žádostivosti je podstatné studium Fa. Pouze Fa může odstranit všechna připoutání. Učitel řekl: „Abych řekl pravdu, celý kultivační proces je pro praktikujícího neustálé vzdávání se lidských připoutání.“ („Zhuan Falun“) Můj názor je, že každé připoutání v tomto lidském světě je prohnilý démon v jiné dimenzi. Když se zbavíme připoutání, potom tito démoni nebudou už dále existovat v našem tělesném systému. Nevzdání se těchto připoutání je stejné jako svolení, aby existovali a souhlasení s tím, že budete spolu jedno a že budete společně sdílet jeden tělesný systém s těmito prohnilými démony.

Toto je moje osobní pochopení. Prosím opravte mě a nebo se podělte o svoje zkušenosti na toto téma.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/5/20/50705.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/5/29/36273.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.