Manželství

Ke Zheng

Všechno v tomto světě je důsledkem předurčených vztahů a podléhá lidské sentimentalitě. Předurčené vztahy, nicméně, mají silnější a hlubší účinek než má sentimentalita v jednotlivých případech v životě člověka. Předurčený vztah může být slibem z předešlého života. Když si jeden člověk vezme druhého, vyplnili si navzájem své sliby.

Je také předurčeno, zda-li člověk musí projít obrovským množstvím překážek předtím, než se on nebo ona může oženit nebo vdát. Překážky mohou být způsobeny karmou nebo odmítáním nechat věci plynout přirozeným způsobem.

A je také předurčeno, že i po překonání překážek si jeden stále nemůže vzít toho, koho on nebo ona chce. Je obtížné říct, jaký předurčený vztah vytváří jeho nebo její silné přání vzít si toho člověka v tomto životě.

Zemřít pro lásku je hřích. Je to skutek, který je v rozporu se zákony vesmíru. Zda-li jsou, nebo nejsou předurčeni být spolu, musí splatit svou karmu, která byla vytvořena spácháním sebevraždy kvůli lásce, v příštím životě.

Instituce manželství ukazuje patřičnou úctu k předurčeným vztahům. Ukazuje upřímnost dvojice v jejich slibu být spolu v tomto životě. Zda-li je, nebo není dvojice předurčena být spolu v tomto životě, svobodné dvojice žijící spolu ukazují neúctu ke slibu z jejich minulého života. Je to skutek, který by poctivý člověk považoval za nejostudnější.

Zdroj: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2001/8/14/1270.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.