Rakousko: Lotosová mírová cesta Rakouskem (část 3): Objasňování pravdy v Halleinu a Salzburgu

2. Díl: http://cz.clearharmony.net/articles/200610/973.html

„Lotosová mírová cesta“, kterou podnikají 4 praktikující meditačního hnutí Falun Gong po dobu jednoho týdne přes všech devět spolkových zemí Rakouska, má zaměřit pozornost Rakušanů na to, jakému utrpení jsou vystaveni praktikující Falun Gongu v Číně. Lidé, kteří tento buddhistický Čchi-kung v „Říši středu“ praktikují, jsou tam od roku 1999 brutálně pronásledováni. Mučení a znásilňování jsou v táborech nucených prací na denním pořádku. Tábor nucených prací ale pro praktikující Falun Gongu v Číně také znamená to, že jsou zneužíváni jako živá banka orgánů pro transplantace.

2. den cesty (19.09.2006) – Hallein a Salzburg

Druhého dne „Lotosové mírové cesty – Rakousko zachraňuje praktikující Falun Gongu“ zastavil náš mikrobus v Halleinu. Mnoho lidí si ochotně bralo letáky a papírové lotosové květy a v osobním rozhovoru si nechali objasňovat pravdu. Jeden z těchto rozhovorů byl písemným stylem, protože jeden hluchoněmý anglicky mluvící muž napsal na kus papíru otázku: „Why is the Chinese Government so paranoid about Falun Gong?“ („Proč je čínský režim tak paranoidní, když jde o Falun Gong?“) Jeden praktikující mu napsal odpověď, že lidé, kteří žijí podle principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, se nenechají kontrolovat tak, jak by si to Komunistická strana Číny přála a vytvoří si sami svůj vlastní obraz o tom, co je dobré a co je špatné. Po několika dalších otázkách a odpovědích ten muž napsal: “Thank you for your compassion!“ („Děkuji za tvůj soucit!“) a podepsal petici proti porušování lidských práv na praktikujících Falun Gongu, která bude směrována zvláštnímu zpravodajovi OSN v otázkách mučení, Manfredu Nowakovi

Jeden kluk zůstal u našeho stánku dlouho stát a pročítal informační materiály. S radostí si vzal nabídnutý papírový lotos. Když procházeli kolem nás jeho dva spolužáci a odmítli vzít si leták, tak říkal „Vezměte si! Vezměte si!“, načež si jeden z té dvojice leták vzal. Ten kluk se zdvořile zeptal na další lotos, který pochopitelně dostal a také jeho spolužák dostal jeden. Když praktikující v poledne dělali Fa-Zheng-Nian (vysílání spravedlivých myšlenek), sedl si k nim a udělal ruční gesto velký lotosový květ. Na otázku, jaké to pro něho bylo, řekl s vykulenýma očima jen „Pfoa!“ Také se ptal, kdy zase brzy přijedeme do Halleinu.

„Halleiner Stadtzeitung“ (Halleinské městské noviny) poslaly jednu dámu, která už Falun Gong znala a ta vyfotografovala praktikující v lotosovém sedu. Měla velkou radost z informací pro tisk, které jsme jí předali.

Odpoledne naše cesta pokračovala do Salzburgu, kde bylo kvůli Mistrovství světa v cyklistice 2006 velké množství lidí. Mezi nimi bylo i několik skupin z Číny. Mnozí z nich si rádi vzali „Devět komentářů ke Komunistické straně“. Jeden Číňan si „Devět komentářů“ vzal, začal je číst a potom se ještě jednou otočil, aby té praktikující, která mu to dala, hlasitě poděkoval „Thank you!“ („díky!“). Druhé praktikující se dostalo od jednoho Číňana vřelého úsměvu s gestem rukou znamenajícím, že chce více. Potom si ještě vzal „Devět komentářů“ jako noviny. Jeden anglicky mluvící mladík nechtěl nejdříve žádný leták, protože neumí německy, avšak v angličtině si vzal rád on i jeho kamarádi. V krátkém rozhovoru řekl, že už byl upozorněn v Hongkongu praktikujícími Falun Gongu na hrůznosti KS Číny, které páchá na praktikujících Falun Gongu.

Večer jsme strávili společně u jídla a čtení u našeho spolupraktikujícího v Salzburgu. Tím končil druhý den naší „Lotosové mírové cesty“.

Zdroj: http://www.clearharmony.de/articles/200609/33940p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.